Continguts de l'article

5 problemàtiques habituals dels serveis de neteja dels Centres Especials de Treball (CETs)

Els centres especials de treball que ofereixen servei de neteja professional afronten diversos desafiaments logístics i operatius que poden afectar significativament la seva eficiència i rendibilitat. Entre les problemàtiques més comunes es troben:

1. Complexitat de la Logística de Materials

La gestió i logística dels materials necessaris per a les activitats diàries, incloent-hi productes de neteja, eines i maquinària, poden ser complicades. La manca d’una planificació adequada i control pot portar a ineficiències, com ara temps morts a causa de la manca de subministraments i augment en els costos operatius.

2. Control del Stock

El control de l’estoc és crucial per mantenir l’operativitat d’una empresa de neteja. Sense un sistema adequat, és fàcil que es produeixin desajustos als inventaris, sigui per excés d’estoc o per manca de productes essencials.

3. Control del Consum de Productes químics de neteja

El consum descontrolat de productes pot portar a un ús ineficient dels recursos, augmentant els costos i generant malbaratament.

4. Reducció de Referències de Químics

La varietat de productes químics necessaris pot complicar la gestió de l’estoc i augmentar el risc d’errades en el subministrament.

5. Millora del Rendiment dels Equips

El rendiment dels equips de neteja és essencial per a l’eficiència operativa. Equips en mal estat poden causar retards i augmentar els costos de manteniment.

Solucions Propostes

1. Implementar sistemes de planificació i gestió logística:

Aquests sistemes optimitzen la distribució i disponibilitat dels materials necessaris, assegurant que sempre hi hagi prou estoc per a les operacions diàries.

2. Utilitzar sistemes de gestió d’inventaris:

Aquests proporcionen un seguiment en temps real de l’estoc disponible, permetent ajustar les compres segons les necessitats i evitant tant l’excés com la manca de subministraments.

3. Implementar sistemes de control de consum:

Aquests sistemes registren l’ús de cada producte, proporcionant dades analítiques per identificar àrees de millora i optimització. Amb aquesta informació, es poden ajustar les compres i ús de productes per reduir el malbaratament i millorar l’eficiència operativa.

4. Estandarditzar els productes químics utilitzats:

Això simplifica l’inventari i disminueix la varietat sense comprometre la qualitat del servei. Facilita la gestió de l’estoc i redueix les errades en el subministrament de productes.

5. Utilitzar maquinària professional d’alta eficiència:

Juntament amb sistemes de monitoratge i control, aquests equips asseguren que sempre estiguin en òptimes condicions operatives, millorant l’eficiència i reduint els costos de manteniment.

Ajustes els procediments i implementar sistemes de control és més fàcil si es treballa conjuntament amb experts sectorials amb una àmplia experiència en afrontar problemàtiques habituals en empreses de tota mena. És important assegurar que el proveïdor actual de productes i maquinària per a la higiene professional pot oferir aquest acompanyament i assessorament.

Buscar