Continguts de l'article

5 problemàtiques més habituals dels rentavaixelles Industrials i com evitar-les

En el dinàmic entorn de la restauració, cuines centrals i càterings, mantenir un rentaplats operatiu i eficient és crucial per assegurar la continuïtat dels serveis.

Comptar amb un proveïdor de detergents industrials que ofereixi no només sabó per a rentaplats industrial i abrillantador per a rentaplats professional, sinó també bombes dosificadores de detergent i sistemes de dosificació per a rentaplats, és fonamental.

Tot i això, més enllà de la qualitat dels productes, la presència d’un servei tècnic propi marca la diferència.

A continuació us presentem les 10 problemàtiques més habituals dels rentavaixelles industrials per a restauració

1.Problemes de Dosificació o falta de subministres.

Sobredosi de Producte: Utilitzar sistemes de dosificació automàtica i ajustables que permetin controlar la quantitat exacta de sabó i abrillantador necessaris per a cada cicle de rentat. A més, Si el sistema de dosificació esta connectat la núvol permet analitzar aquestes dades i aplicar millores de processos o detectar fugues.

Subdosificació de Producte: Verificar regularment el calibratge de les bombes dosificadores i ajustar segons sigui necessari per assegurar una dosificació adequada. També cal evitar rentades sense producte, per tant cal revisar o comptar amb un sistema automàtic avisi quan falta sabó pel rentavaixelles industrial o abrillantador professionals.

2. Problemes de Pressió:

Baixa Pressió: Monitoritzar regularment la pressió de les bombes i ajustar segons sigui necessari per assegurar una distribució adequada de sabó i abrillantador.

Sobrepressió: Instal·lar vàlvules de pressió adequades i ajustar la configuració de les bombes per evitar danys per sobrepressió al sistema.

3. Problemes de Compatibilitat:

Productes No Compatibles: Utilitzar sabons i abrillantadors que siguin específicament compatibles amb el sistema de bombes utilitzat per prevenir danys i assegurar una neteja eficient.

Reaccions Químiques: Evitar barrejar diferents productes químics i seguir les recomanacions del fabricant quant a compatibilitat per evitar reaccions adverses que puguin afectar el rendiment de les bombes.

4. Poc manteniment o insuficient

Obstrucció i Acumulació de Residus: Realitza neteges regulars de les bombes, filtres i conductes per eliminar restes de sabó o abrillantador per prevenir acumulacions de residus que puguin causar obstruccions i fallades en el funcionament. Utilitza productes de neteja específics per dissoldre dipòsits acumulats.

Falles Mecàniques i Elèctriques: Realitza manteniment preventiu regularment, incloent-hi la lubricació i revisió de les parts internes de la bomba per evitar desgast prematur.

Resolució rapida de fugues: Revisa periòdicament per experts i repara immediatament qualsevol fuita a les bombes o vessaments dins del sistema per prevenir danys addicionals i mantenir la seguretat operativa.

5. Problemes de Calibratge i Configuració:

Desajust a la Dosificació: Calibrar regularment les bombes dosificadores segons les especificacions del fabricant per assegurar una dosificació precisa i eficient.

Configuració Incorrecta: Verificar la configuració de les bombes per ajustar adequadament la quantitat de producte necessari segons els cicles de rentat programats.

Un proveïdor que ofereix servei tècnic especialitzat en manteniment de rentaplats industrials garanteix intervencions ràpides i eficaces davant de qualsevol incidència. Això no només minimitza temps d’inactivitat, assegurant un flux continu a les operacions, sinó que també optimitza el rendiment general de l’equip. Amb solucions d’higiene adaptades i suport tècnic proactiu, els restaurants i establiments Horeca poden mantenir alts estàndards de neteja i eficiència operativa sense interrupcions significatives.