Continguts de l'article

Augmenta la productivitat de la màquina de neteja amb bateries de liti

Noves solucions d’alimentació per a màquines de neteja industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

Els professionals de maquinària de neteja busquen continuament solucions per a cada necessitat i client;  segons tipus de neteja requerida, metres a fregar, temps destinat… sempre condicionats l’autonomia que ofereix el mercat.

Les màquines fregadores a bateries que coneixem, tenen un ús de treball entre 1 i 4 hores màxim amb l’inconvenient que s’han de deixar carregant entre 8 i 12 hores mínim per una càrrega correcta.

Fins ara quan no podíem donar una solució òptima d’autonomia, optàvem per l’ús d’una màquina elèctrica o d’una màquina molt superior a les necessitats.

A DIBOSCH coneixedors de les problemàtiques reals i actuals, estem sempre atents a les últimes novetats del mercat per a oferir les solucions més innovadores.

Avui us volem presentar una solució que canviarà l’alimentació de les màquines de neteja radicalment, amb un augment de la productivitat i una reducció de costos de manteniment.

 

Què és una bateria de ió Liti?

Igual que les bateries de plom, l’electricitat o un generador de gasolina, la bateria de ió Liti, ens proporciona energia per poder treballar amb la nostra màquina de neteja.

La bateria de ió Liti està composta de petites piles que juntes poden oferir una gran varietat de voltatge i capacitat (Ah), exemple 12V 40Ah; 700V 1000Ah. En el cas de les màquines de neteja, l’ús habitual és de 12-36V fins a un màxim de 720Ah.

 

Diferencies entre el plom i el ió Liti i principals avantatges del liti

Bateria de Liti: LiFe2+PO4  Fe3+PO4 + Li+ + e-

Bateria de Plom: Pb2+SO4 + 2H2O  Pb4+O2 + 2H2SO4 + 2e-

La diferència principal són els components interns i les seves reaccions. Les Bateries de ió Liti, per la seva composició de metalls, reacciona molt millor en els cicles de càrrega. Per aquest motiu, una bateria de ió Liti pot tenir una vida útil molt superior.

La bateria de Liti, a diferència de la bateria de plom, manté un potencial constant independentment de la velocitat de descàrrega.

 

Capacitat vs velocitat de descarrega

 

Com que la bateria de ió Liti manté un voltatge constant , es poden descarregar fins al 95% quan les de plom només es poden descarregar un 80% i les de gel un 70%. Això fa que els motors i components de les màquines tinguin menor desgast al no variar el voltatge.

Una bateria de ió Liti de 100Ah tindrà la mateixa durada útil en un sol ús que 125Ah de una bateria de plom i que 143Ah de una bateria de Gel.

 

BATERIA de PLOM ÀCID

  • Carrega típica de 12 hores
  • La majoria no admeten carregues parcials
  • % Descarrega màxima recomanada: varia entre 60% y 80%
  • Solen precisar de una sala de carga degut a la emissió de gasos

 

BATERIA de ió LITI

  • Carga típica de 1h 30min
  • Admeten carregues parcials sense importar la seva duració
  • % Descarrega màxima recomanada: varia entre 80% y 95%
  • No emeten cap tipus de gas
  • Requereixen de una compensació periòdica.

 

Màxima optimització de treball per a les nostres màquines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTA LA PRODUCTIVITAT

Es redueix el temps de carrega i per tant es poden realitzar carregues intermitges.

 

 

 

 

 

 

 

REDUEIX ELS COSTOS DE MANTENIMENT AMB IGUAL PRODUCTIVITAT

Zero emissions, zero costos de combustible i zero costos de manteniment.