Continguts de l'article

Bosses compostables o biodegradables? Quina és la diferència?

La nova tendència ecològica ha portat certa confusió en alguns conceptes mediambientals. Com la diferència i/o controvèrsia entre els conceptes compostable i biodegradable. En aquest article explicarem les principals diferències entre aquests dos conceptes.

Bossa biodegradable

El biodegradat és un procés natural, on el plàstic es descompon en condicions que es donen en la natura, gràcies a l’acció de microorganismes com bacteris, fongs i algues, i es transformen en nutrients, diòxid de carboni, aigua i biomassa.

Les bosses fetes de polietilè que són les més habituals, no desenvolupen aquest procés, però sí alguns bio plàstics fabricats a partir de recursos naturals renovables (midó de patata) o d’alguns polièsters sintètics. Les bosses biodegradables poden tenir un percentatge de matèries renovables i un altre de derivats del petroli.

Una bossa que sigui biodegradable, ha de complir la norma de la Unió Europea UNE-EN 13432. Que és la norma que garanteix que el material amb el qual està confeccionada es convertirà en nutrients o biomassa, depenent de si al procés que realitza la mateixa naturalesa intervé l’oxigen o no.

No confondre amb reciclable

Els materials reciclables, són aquells que després de passar per plantes especialitzades, es poden convertir en altres materials o productes. És un procés on intervé l’home i calen uns processos especialitzats.

 

Bosses compostables

Les bosses compostables estan fabricades en fècula vegetal i no produeixen residus tòxics.

El compostatge implica que un cop les bosses compostables són rebuig es degraden biològicament produint diòxid de carboni, aigua, compostos inorgànics i biomassa, sense deixar residus tòxics visibles o distingibles. Es converteixen en compost, adob orgànic, a través de l’acció de l’home. El fet que es puguin convertir en adob orgànic, fa que els materials compostables siguin molt útils en determinades indústries i sectors.

Principals diferències entre compostable i biodegradable

La gran diferència entre compostable i biodegradable és que en el primer intervé l’home i per tant els terminis de transformació són més ràpids, i en els materials biodegradables els terminis són més llargs perquè és un procés de la mateixa natura.

En resum, podem afirmar que tots els materials compostables (els que es poden transformar mitjançant l’acció de l’home de forma ràpida) són biodegradables (es poden transformar també de forma lenta a través de l’acció pròpia de la naturalesa). Pel que, no tots els biodegradables són compostables.

DIBOSCH totes les bosses del nostre catàleg estan fabricades amb materials 100% reciclats i són 100% reciclables.

A més comptem amb una gamma de bosses d’escombraries domèstica i industrial compostables fabricades 100% amb bioplast que compleixen la norma EN 13432 referent a la valorització d’envasos i embalatges mitjançant Compostatge i Biodegradació, i tenen els següents segells a la seva fitxa tècnica.