Continguts de l'article

Cas d’Èxit: Bugaderia Nelja

La bugaderia Nelja dóna servei a empreses d’hostaleria, restauració i allotjaments a la província de Barcelona; i en poc temps s’ha convertit en un referent en el sector. Els seus atencions, serveis de lliurament i recollida i qualitat dels acabats, han fet que es guanyi una bona reputació en el mercat. La bugaderia Nelja va sorgir amb l’objectiu de satisfer les necessitats del Grup Silvestre, famós pels seus restaurants de marisqueria a Barcelona. Gràcies a la confiança que el Sr. Javier Sánchez (director general del Grup Silvestre), va dipositar en el projecte i en el Sr. Nelson Gutiérrez. (Director de Bugaderia Nelja).

La professionalització de l’empresa i l’estratègia comercial focalitzada en aconseguir unes instal·lacions adequades al nivell de l’activitat i productes de qualitat; li permet controlar tots els processos, millorar els acabats i reduir a mínims les problemàtiques més comunes de tot procés de rentat de teixits: Problemes de calcificacions, taques resistents, poca durabilitat del teixit, temperatures insuficients, baixades de pressió de l’aigua, entre d’altres.

Aquesta gestió tècnica de la bugaderia ha fet que s’incrementés, també la satisfacció dels seus clients.

La preferència per un servei tècnic personalitzat per adaptar les dosificacions correctes per a cada procés de rentat, li permet controlar els costos exactes per rentat i reduir el rebuig significativament.

Evolució exponencial i progrés

La Bugaderia Nelja va començar a treballar amb Dibosch a partir del 2015, en aquest moment, comptava amb 8 màquines de 24kg, i tenien una producció de 800kg, dia aprox. Les contínues millores de les instal·lacions ha ajudat a Nelja a créixer cualitativament i en volums cada any.

Actualment tenen 4 màquines de 55kg, 3 màquines de 60kg, i 4 màquines de 24kg. I renten 4.500kg dia.

Durant aquest temps també s’han dut a terme millores en les instal·lacions:

  • Tres dipòsits nous de 3.000 litres d’aigua cada un, per a assegurar el cabal necessari d’aigua.
  • Un grup de pressió nou, per subministrar amb rapidesa la demanda d’aigua de les màquines. Ampliació de calderes, per poder assegurar l’entrada d’aigua a 70 graus en totes les màquines. (Rentat i desinfecció)
  • i noves calandres i plegadores per aconseguir l’augment de producció.

Confiança mútua client-proveïdor

El treball col·laboratiu entre client i proveïdor és clau per aconseguir millores constants i ajustades a les necessitats concretes del client. Així s’aconsegueix una dinàmica de creixement del negoci de qualitat i rendible.