Continguts de l'article

Com eliminar el greix d’una cuina industrial

Solucions per a la cuina professional

Una de les problemàtiques més habituals de les cuines industrials és eliminar el greix que s’acumula i que a vegades no es treu tan fàcilment com ens agradaria. En aquest cas, els productes professionals ens poden ajudar a treure el greix més difícil de forma ràpida, fàcil i eficaç.

El desgreixant industrial és un producte químic que s’utilitza per a la neteja de superfícies amb greix incrustat. La seva composició permet netejar fàcilment brutícies que altres productes no eliminen.  Cal tenir present que, els greixos són unes de les molècules orgàniques més difícils d’eliminar per la resistència que ofereixen davant les molècules d’aigua.

L’ús més comú del desgreixant industrial és el de la desincrustació de greixos i brutícies molt enganxades  i recremada a forns i planxes, perquè la temperatura potencia que els greixos quedin més adherits.

Existeix una àmplia oferta de desgreixadors al mercat, amb diferents aplicacions i resultats. El pH i la concentració del producte ens ajudarà a saber la qualitat i l’adequació del producte que apliquem en cada cas.

Alhora de valorar un desengreixant, s’han de tenir en compte dues variables; el pH i la concentració de materia activa.  Com més alta sigui la concentració de matèria activa, més enèrgic i potent serà el desengreixant. El pH entre 7 o 8 es considera suau, ideal per a neteges diàries i un pH a partir de 12 és per a neteges enèrgiques, amb una alta concentració de greix i incrustacions.

Com netejar en profunditat una cuina industrial?

1.  El primer pas és un bon manteniment;  és important que després de cada servei es netegi el greix com abans millor, per evitar incrustacions.

2.  Un cop a la setmana es recomana portar a terme una neteja en profunditat de la cuina. Per aquestes neteges, cal que la cuina estigui lliure de menjar a la vista i que tingui una bona ventilació.

3.  Sobretot caldrà netejar en profunditat: extractors, campanes i filtres, planxes, fregidores, frigorífic, zones de treball.  També cal desmuntar les peces la maquinària de treball per arribar als possibles punts crítics.

4.  Per últim, cal eliminar el greix del terra;  s’ha de moure tot allò que es pugui per a arribar a tots els racons.

Quan tenim jornades intenses de feina, la maquinària industrial ens pot facilitar la feina. Un equip de vapor, una màquina rotativa o una fregadora ens poden ajudar a treure restes de greixos i brutícia de forma ràpida i fàcil.

Productes recomanats per a mantenir les instal·lacions sense greixos:

Detergent desinfectant – Alcalí. Bactericida i fungicida. Després de la manipulació d’aliments es recomana netejar i desinfectar les zones i eines de tall i superfícies de treball. Així es mantenen les instal·lacions segures de microorganismes i evitem la presència de restes de greix a la cuina.

Detergent desinfectant Aquagen DFA amb registre HA i alcalí. Proporciona un elevat nivell higiènic i màxima eficàcia contra el greix i la brutícia de tipus professional / industrial. Elimina els microorganismes patògens i les olors desagradables.

Ideal per a tot tipus  de terres  i superfícies rentables. Terratzo, marbre, ceràmica, rajoles i similars. Vinil, PVC, cautxú i també linòleum.

Amb registre HA per a indústria alimentaria.

Desengreixant per a forns. Moltes vegades no es neteja el forn amb la freqüència que caldria. Com més aviat el netegem, més evitarem que el greix s’incrusti i la seva neteja serà més fàcil i ràpida.

L’Oven Foam en format escuma neteja i elimina greix i brutícia recremada en superfícies resistents com: forns, fogons, graelles, grills i barbacoes.

La seva aplicació és còmoda i segura sense esquitxades ni vapors.

Desengreixant per a fregidores. Netejar regularment la fregidora ens ajudarà a augmentar la seva vida útil.  És important netejar-la cada vegada que en canviï l’oli, d’aquesta manera no agafarà restes de menjar acumulades.

El desgreixador Fast&Easy elimina el greix i la brutícia recremada de forma segura i fàcil. Només cal buidar l’oli i omplir el recipient amb aigua. Dosificar un sobre. Escalfar i deixar actuar durant 20-25 min. Fregar les zones més incrustades o de difícil accés; buidar, aclarir amb aigua abundant i assecar.

Desengreixant Enèrgic. Per a neteges en profunditat de zones on s’hi ha acumulat greix incrustat, cal utilitzar un producte amb molta concentració de matèria activa i un PH alt perquè sigui efectiu.

Desgreixador Aquagen DH elimina el greix i la brutícia persistent. Solubilitza i desincrusta restes orgàniques i minerals. Recupera les superfícies exposades a un embrutament sever.

Superfícies resistents a pH alcalí. Paviments. Parets. Taules de treball. Utensilis i equips

Higiene segura i professional

Recomanem  sempre consultar al vostre assessor d’higiene professional  i seguir les indicacions d’us del fabricant per a trobar el producte més adient. Així evitarem  fer malbé les superfícies  amb productes massa agressius i evitarem errors d’aplicació que puguin ocasionar dany als usuaris.

En el sector alimentari és imprescindible treballar amb un pla d’higiene actualitzat;  amb tots els processos i controls al dia, per a treballar de forma professional i obtenir un nivell d’higiene segur.

Per últim, però no menys important, cal que els usuaris es protegeixin adequadament alhora de manipular productes quimics enèrgics, ja que molts poden ocasionar danys.

Es recomana evitar utilitzar aquests productes en llocs ben ventilats  per evitar la  inhalació dels vapors i. I quan no sigui possible, d’utilitzar protecció respiratòria amb un filtre adequat. També cal, utilitzar sempre que es pugui, protecció ocular, així com roba de treball adequada i guants indicats.