Continguts de l'article

Com evitar embussaments als banys durant la temporada?

Algunes tovalloletes dels banys s’han convertit en un problema per les canonades, perquè col·lapsen els sistemes de desaigües.

El problema sorgeix a causa de l’ús indegut de les tovalloletes, quan en comptes de dipositar-les al cubell de les escombraries es llencen pel vàter. Aquesta és una acció difícil de controlar, sobretot en els lavabos amb molta afluència de públic, com és el cas de càmpings, hotels o restaurants.

En aquests casos no és estrany trobar embussos a les canonades en les hores de més ús dels lavabos i molts han de romandre inoperatius durant un llarg termini de temps, provocant molèsties als clients, usuaris o visitants de les instal·lacions.

La solució: Tovalloletes biodegradables

És difícil controlar que els usuaris tirin les tovalloletes al cubell de les escombraries i no al vàter. Per aquest motiu trobem al mercat productes que resolen el problema i eviten aquestes incidències a les hores de màxim afluència de les instal·lacions.

La solució més fàcil són les tovalloletes biodegradables que al tirar-les al vàter, es dissolen per complet i  ràpid amb el moviment de l’aigua.

La diferència entre les tovalloletes convencionals i aquestes tovalloletes és que les primeres estan fabricades amb una barreja de fibres sintètiques molt difícil de descompondre.

En canvi, les biodegradables són solubles. Estan fetes d’una matèria prima de ràpida dissolució al entrar en contacte amb l’aigua del vàter. La transformació  ja comença en el recipient del vàter mateix, de manera que a les canonades només arriben partícules finíssimes.

Reduïm costos de manteniment

Les tovalloleles Easy Flush són un exemple de biodegradables, marca Katrin, una empresa internacional especialitzada en la fabricació de cel·lulosa. Easy Flush, tot i ser d’alta solubilitat, és una tovalloleta molt suau, resistent al tacte i que ofereix la qualitat necessària per satisfer els usuaris. Evitar els embussaments suposa reduir costos de manteniment i reparacions i sobretot molèsties en pics de feina.

Amb aquest producte es poden evitar fàcilment els problemes d’embussos i disminuir els recursos destinats al manteniment i alhora, augmentar la satisfacció dels usuaris.