Continguts de l'article

Com reduir el consum i l’impacte mediambiental amb cel·lulosa ecològica

El mercat, cada dia més, valora les empreses amb una gestió responsable, les quals el seu objectiu és créixer de forma ètica; aportar valor a la comunitat i reduir l’impacte de la seva activitat en el medi ambient.

En cel·lulosa menys és més i un dels principals objectius ha de ser minimitzar el consum de paper i promoure alts estàndards d’higiene. Sense descuidar les necessitats dels usuaris, l’entorn i els factors financers. La veritable responsabilitat significa l’equilibri entre consum i respecte a l’entorn i medi ambient.

La millor fórmula és buscar productes de qualitat de matèries primeres renovables, amb orientació al client, desenvolupament sostenible i innovació.

És important seleccionar productes i sistemes que contribueixin a reduir el consum i generin menys deixalles. Un dispensador de cel·lulosa que funcioni correctament redueix el consum, la necessitat de servei i estalvia temps. A més, un teixit d’alta absorbència vol dir menys paper al vàter. Minimitzar el consum de paper significa menys transport, menys deixalles i, per tant, un menor impacte en el medi ambient.

A DIBOSCH treballem amb fabricants que aporten un creixement econòmic sostenible, com és el cas de la marca Katrin.

Katrin “Tot el que fem implica sostenibilitat”

Tota la producció de productes Katrin, busca minimitzar l’impacte ambiental al llarg de tot el cicle de vida del producte. Des de l’obtenció de matèries primeres fins a la producció, el consum  i la seva eliminació. La cadena de subministrament està controlada i auditada per estàndards internacionals. Tots els productes de paper de Katrin fabricats als països nòrdics porten l’etiqueta ecològica Nordic Swan i tots els productes fabricats a Alemanya porten l‘etiqueta ecològica de la UE.

Els productes de bany de Katrin inclouen paper higiènic i tovalloletes de mà amb dispensadors inclusius (adaptats per a tots els públics), així com productes de paper higiènic convencional, rotllos de neteja, mocadors facials i sabons de mans ecològics.

Etiquetes ecològiques dels productes Katrin

Cigne Nòrdic (Nordic Ecolabel). És un segell nòrdic independent que acredita els seus productes amb criteris ecològics des de la producció, vida i residu. Aquest segell requereix que, almenys un 20% de la fibra verge que s’empra en la fabricació de paper provingui de plantacions certificades. A més, no permet l’ús de clor i restringeix l’aplicació de productes químics durant el procés de fabricació.

Ecoetiqueta Europea (Ecolabel). Es tracta d’un segell independent oficial de la Unió Europea (UE) que certifica els productes que segueixen criteris ecològics. Aquest segell requereix que, almenys un 10% de la fibra verge de la cel·lulosa prové de plantacions certificades. No tolera l’ús de clor i restringeix les emissions.

FSC (Forest Stewardship Council). Aquest segell garanteix que la matèria primera de la cel·lulosa prové de boscos sostenibles.

PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification). Té la mateixa funció que el FSC, però és gestionat per un organisme independent.

ISO 14001. Norma internacional que garanteix que l’empresa en qüestió realitza una bona gestió mediambiental.