Continguts de l'article

Detergents per a les Fregadores

Per entendre PER QUE HEM D’UTILITZAR PRODUCTES QUÍMICS ESPECÍFICS DE MÀQUINA, hem de tenir clars dos conceptes:

En primer lloc, la diferència entre un producte normal i un d’especial per màquina. Mentre que amb el normal, només cal una sola gota per produir una infinitat d’escuma, amb l’adequat per a màquines això no passa. Es deu al fet de que són productes de “escuma controlada”, la qual cosa ens ajudarà a evitar que es produeixi escuma en el dipòsit de la nostra fregadora i no pugui malmetre el motor d’aspiració.

Per entendre el concepte dels factors que ens ajuden a la neteja, farem referència al cercle de Sinner, en què ens explica els 4 elements que intervenen:

    • Temps de contacte: la fregadora no triga ni un segon a mullar i assecar el terra. Per aquest motiu el factor és gairebé nul.
    • Temperatura: a les fregadores podem posar aigua fins a 50º, però en el 90% dels casos, carreguem aigua freda. Aquest factor també és gairebé nul.
    • Acció mecànica: aquest és el gran factor de la màquina fregadora. Les pressions que exerceixen els raspalls poden anar des dels 10 kg als 180kg. Aquesta pressió és la que ens ajuda a aixecar la brutícia de la superfície.
    • Acció química: aquest factor variés segons el producte químic que posem a la màquina. D’aquí, la importància del mateix.

Tenint en compte que dels 4 factors que influeixen en la neteja, dos són nuls, hem de contrarestar amb els dos que ens queden, QUIMICA I MECANICA. Això es tradueix a que igual d’important és una bona fregadora com un bon producte químic, entenguent això no se’ns resistirà cap superfície a netejar. En el catàleg de Dibosch, podrà trobar la línia de Fregadores Comac i una varietat de productes químics que s’ajustessin a les seves necessitats.

Imatges de demostracions realizades en els nostres clients.