Continguts de l'article

Diferències entre neteja i desinfecció?

Erròniament pensem que quan netegem també desinfectem.  Però en canvi els dos processos comporten resultats molt diferents. També considerem que un lloc o objecte està net, quan no trobem brutícia visible. Però aquesta higiene és superficial ja que a primera vista no podem detectar els gèrmens i bacteris que hi ha al nostre voltant.

 

Una bona neteja i desinfecció és imprescindible per evitar contagis i infeccions en qualsevol sector, i és determinant en àrees com són la indústria alimentària, els centres sanitaris, les escoles i llars d’infants, els laboratoris, les cuines o els banys.

 

El mercat ofereix una àmplia gamma de desinfectants per eliminar microorganismes com: virus, fongs, algues o bacteri. Hi ha productes específics per a la indústria alimentària – amb Registre HA -, pel sector sanitari, per lavabos, vestuaris,  llars d’infants, etc. Productes desinfectants amb diferents compostos com: amonis quaternaris, aldehids, peròxids, hipoclorits, yodoformos…, que els proporciona funcions virucida, fungicida, bactericida, etc. Davant de tanta varietat és important deixar-se aconsellar per professionals de la higiene per a triar amb seguretat  el millor producte per a cada àrea o funció

A continuació donem unes senzilles recomanacions per aconseguir una desinfeccion correcta al seu negoci.

 

Quina diferència hi ha entre netejar i desinfectar?

Netejar implica treure gèrmens i brutícia de superfícies o objectes. Aquest procés no elimina per complet els gèrmens, disminueix la quantitat i el risc de propagar la malaltia.

Desinfectar implica eliminar els microorganismes nocius i evitar el seu desenvolupament. Aquest procés no neteja necessàriament superfícies brutes, però en destruir gèrmens es disminueix considerablement el risc de propagar malaltia o infeccions.

 

Per què és tan important netejar i desinfectar

 • Per evitar la propagació d’infeccions, malalties o contagis.
 • Assegurar que el servei o producte que oferim al client sigui de qualitat.
 • Generar confiança en el client.
 • Prevenir la contaminació en els productes alimentaris.
 • Per complir amb l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC o HACCP en anglès) que garanteix la innocuïtat alimentària.
 • Allargar la vida útil de les instal·lacions, els locals, els estris i l’equip.
 • Millorar la imatge del l’empresa.
 • Aconseguir un entorn laboral saludable.

 

Tips per a una correcta desinfecció

Cada sector, activitat o negoci està subjecte a unes determinades normatives. És important que abans de fer servir un desinfectant ens assegurem que aquest compleix amb la normativa vigent per a la seva aplicació. Per exemple, els desinfectants utilitzats en indústria alimentària necessiten d’un registre específic (Registre HA) que autoritza el seu ús per a aquest tipus d’instal·lacions.

 

A l’hora d’aplicar un desinfectant és imprescindible controlar les següents variables per obtenir un resultat òptim:

 • Temps de contacte: el desinfectant i les superfícies o estris han d’estar en contacte durant un temps determinat per assegurar l’eliminació de microorganismes.
 • Temperatura de la solució: Ha de ser uniforme, es recomana un rang de temperatura que va de 20 ° C a 49 ° C.
 • Concentració de la solució: Varia d’acord al tipus de desinfectant, per la qual cosa s’ha de seguir la recomanació del fabricant o el professional assessor.

 

També és important valorar el cost econòmic del producte i la seva efectivitat o possibles perills d’aplicació. Existeixen productes de baix cost i alta efectivitat, però que no obstant això, poden ser productes tòxics, cancerigen o mutagènics. Aconsellem sempre tenir l’assessorament de personal format del sector de la higiene professional i seguir les indicacions del fabricant.

També hem de tenir en compte que sense una correcta neteja el procés de desinfecció NO compleix el seu objectiu. La higiene és indispensable per poder controlar les fonts de contaminació. Per aquest motiu recomanem establir un pla d’higiene en el qual s’especifiqui el procés de desinfecció que s’ha d’aplicar a cada lloc i objecte (la freqüència, procediments, productes utilitzats ..) per controlar i assegurar una bona desinfecció.

En Dibosch tenim més de 20 desinfectants al catàleg, amb eficiència testada i tota la documentació referent al producte, usos i composició. Amb l’objectiu de donar resposta a totes les necessitats existents de cada sector.