Continguts de l'article

Guia de Neteja Professional per a Forns i Obradors: Compliment Normatiu i Prevenció de Riscos

Una neteja adequada en fleques i obradors és essencial per garantir la seguretat i la qualitat dels productes alimentaris. En aquesta guia, els punts principals a tenir en compte a l’hora de gestionar i controlar els processos d’higiene de l’empresa.


I a més, abordarem la importància de tenir un proveïdor de confiança de productes químics, que proporcioni assessorament i formació al personal per assegurar el correcte ús dels productes, així com la rellevància de comptar amb un proveïdor de maquinària professional que ofereixi servei tècnic, garantint l’òptim funcionament dels equips i la seguretat al lloc de treball.

Manual de Neteja Professional per a Forns i Obradors:

1. Identificar les àrees crítiques de neteja:

 • Màquines i equips de barreja, pastat i enfornat.
 • Superfícies de treball i taules.
 • Àrees d’emmagatzematge de matèries primeres i ingredients.
 • Sòls i desguassos.
 • Vestuaris i banys.

2. Equips i productes professionals de neteja:

 • Aspiradores industrials amb filtres d’alta eficiència (HEPA) per a la neteja de pols i les farines en suspensió.
 • Aspiradors amb certificat ATEX.
 • Detergents i desinfectants aprovats per a ús en àrees de manipulació daliments.
 • Draps de neteja d’un sol ús o rentables específics per a àrees de preparació d’aliments.
 • Raspalls i escombres de cerres suaus per a superfícies i racons aptes per a zones alimentàries.
 • Galledes i safates de neteja dedicats exclusivament a zones d’aliments.

3. La importància d’un proveïdor especialitzat de productes químics:

 • Un proveïdor especialitzat ha d’oferir productes químics de qualitat, certificats i adequats per al seu ús al sector alimentari.
 • Proporcionar tota la documentació necessària, com ara fitxes tècniques i fulls de seguretat, per complir amb les normatives i requeriments legals.
 • Assessorar el personal sobre l’ús, la dilució i l’aplicació correcta dels productes per garantir una neteja efectiva i segura.
 • Oferir formació periòdica sobre noves regulacions i bones pràctiques de neteja.

4. La importància d’un proveïdor de maquinària professional:

 • Un proveïdor de maquinària professional ha d’oferir equips especialitzats per a fleques i obradors, que compleixin els estàndards de seguretat i eficiència.
 • Donar un servei tècnic fiable i capacitat per a la instal·lació, manteniment i reparació dels equips.
 • Garantir que els equips estiguin en òptimes condicions de funcionament, minimitzant riscos i aturades no planificades.
 • Assessorar en l’elecció de maquinària adequada segons les necessitats i la mida del negoci.

5. Procediments de neteja:

 • Establir un programa de neteja i desinfecció regular per a cada àrea del forn o obrador (pla d’higiene).
 • Utilitzar l’aspiradora industrial per eliminar la pols i les partícules de farina en suspensió a totes les àrees rellevants.
 • Netejar i desinfectar regularment les àrees demmagatzematge de matèries primeres.
 • Neteja i desinfecció de desguassos de manera regular per prevenir l’acumulació de residus i males olors.

6. Formació i seguretat:

 • Formació al personal sobre els procediments de neteja i la importància de seguir les normes d’higiene al lloc de treball.
 • Utilitzar equip de protecció adequat en realitzar tasques de neteja, com ara guants i ulleres de seguretat.
 • Mantenir els productes de neteja fora de l’abast dels aliments i seguint les indicacions del fabricant.
 • Establir un sistema de control de qualitat per verificar i assegurar que els procediments de neteja es duguin a terme correctament.
 • Una neteja correcta i el suport de proveïdors fiables de productes químics i maquinària professional són essencials per garantir la seguretat alimentària i prevenir riscos associats a l’acumulació de pols en suspensió. Amb aquestes pràctiques al seu lloc, podràs mantenir un ambient higiènic, segur i complir les normatives del sector alimentari.