Continguts de l'article

La importància de la higiene en la indústria alimentària càrnia

La contaminació bacteriana, en la indústria alimentària, representa un perill constant per a la salut pública. Aquests brots es poden originar per diverses causes, moltes vegades, poc controlables. Per aquest motiu la solució més eficaç per a evitar contaminacions és dissenyar un pla de processos higiènics amb productes homologats segons normatives.

El disseny i posada en marxa de protocols i processos adequats de neteja i desinfecció permet:  Allargar la vida útil del producte final alimentari, disminuir la contaminació per microorganismes alterats com Pseudomonas, i minimitza el risc de presència de patògens com Listeria monocytogenes, Salmonella spp, E. coli, entre altres, garantint excel·lents resultats en el producte final.

La higiene en la indústria alimentària, integra nombrosos aspectes com: la higiene dels manipuladors, la higiene durant i després de la producció, la higiene dels equips i instal·lacions, etc.

Si volem processos eficients de neteja i desinfecció en la indústria càrnia

Què s’ha de tenir en compte?

  • Equips de neteja i desinfecció adequats a les característiques de la planta.
  • Formació i personal qualificat.
  • Qualitat i temperatura de l’aigua destinada a les neteges.
  • Productes adequats homologats i amb registre desinfectant per a cadascuna de les necessitats de la instal·lació.
  • Higiene del personal (mans) sabó de mans desinfectant i desinfectants alcohòlics. Segons el nivell i tipologia de brutícia i procés a realitzar.

Ajustar tots aquests aspectes de forma eficient és una tasca que requereix un gran domini i coneixements dels processos, normatives i característiques dels productes homologats. Per aquest motiu, recomanem buscar l’assessorament de professionals del sector de la higiene industrial, per aconseguir processos 100% segurs.

També cal valorar les avantatges que ofereixen les màquines de neteja industrials. La seva força de treball suposa, eficàcia i reducció de costos en temps i esforços en tasques de neteja en grans superfícies. Tant en format compra com lloguer de maquinària es poden trobar al mercat;  fregadores, màquines de vapor industrial, aspiradors industrials que donin respostes a necessitats concretes de la indústria alimentaria.