Continguts de l'article

Lloguer de fregadores i màquines de neteja professional

La nova realitat del mercat, els contractes de curta durada de les empreses de serveis i la incertesa financera d’aquests últims anys, han creat noves necessitats que han fet que les empreses prefereixin financerament la despesa d’un lloguer a les inversions i immobilitzats. Per aquest motiu, Dibosch ofereix un servei especialitzat de lloguers de maquinària de neteja industrial.

 

“Les necessitats dels nostres clients, són oportunitats que hem de resoldre amb solucions integrals”

 

Solucionar una necessitat imprevista o puntual de forma eficient pot ser un mal de cap per a moltes empreses. Aquest servei permet a les empreses accedir a les prestacions de maquinària professional, segons necessitats i sense fer una gran inversió de compra.

 

Amplia gamma de maquinària de lloguer

Disposem d’una àmplia gamma d’equips perquè es pugui seleccionar d’acord amb les necessitats específiques.

Fregadores, escombradores, rotatives, polidores, aspiradores, neteja escales, neteja vidres d’altura, màquines de vapor dels millors fabricants per oferir als nostres clients versatilitat i despreocupació.

 

Servei especialitzat i formacions

La divisió ofereix maquinària amb les màximes garanties i prestacions per a realitzar serveis de curta durada, de mitja durada i / o amb un rènting.

Sempre amb el millor servei post venda, amb tècnics especialitzats propis repartits per Catalunya per a garantir un servei de qualitat amb la màxima flexibilitat a totes les necessitats.

La formació del nostre personal és la base per garantir la qualitat del nostre servei. L’estreta relació amb els nostres proveïdors permet desplaçar els nostres equips a les seves instal·lacions per rebre la formació més adequada i així donar resposta directe al mercat.

 

Reserva de lloguer Online

A la web, dins l’apartat de lloguer hi trobareu tota la informació relacionada amb els lloguers i característiques de cada màquina. Un cop, tramitada la sol·licitud del servei, els nostres especialistes validaran que la màquina sol·licitada sigui l’adequada pel servei a realitzar i es tramitarà la reserva.

 

 

 

 

Dibosch no entenem l’entrega d’una màquina professional sense l’assessorament i formació
La divisió especialitzada en el lloguer de maquinària industrial de neteja, posa al seu servei un equip que podrà assessorar-lo amb l’objectiu d’oferir el millor producte per a cada superfície segons les necessitats de la instal·lació i la tasca a realitzar.