Continguts de l'article

Neteja de pàrquing

La neteja de pàrquing és molt més important del que pot semblar a simple vista. És cert que es tracta d’una zona de pas on els visitants no romanen gaire temps.

Però cal tenir en compte que es veu afectada pels tubs d’escapament dels vehicles i les emissions de les diferents estructures i instal·lacions de ventilació i climatització dels edificis

L’aspiradora industrial per a neteja de pàrquing és l’eina més eficaç per mantenir una correcta higiene als soterranis de les superfícies comercials.

El seu ús ha d’estar coordinat amb altres feines de neteja i manteniment executades tant pel personal de neteja com per altres maquinàries de neteja industrial complementàries.

Quant es triga en neteja pàrquing

Aquesta és una pregunta molt habitual entre els clients que s’interessen per la gamma d’aspiradora industrial per a la neteja de pàrquing de Dibosch.

Hi ha molts factors a tenir en compte a l’hora de determinar quant es triga en neteja pàrquing:

· Superfície del pàrquing. Els metres quadrats del pàrquing són, és clar, un factor diferencial a l’hora de mesurar quant es triga en neteja pàrquing.

· Tipus de sòl: El tipus de sòl és un altre dels factors que influeixen en el càlcul del temps que es triga a netejar un pàrquing. Hi ha superfícies irregulars que només admeten l’ús d’una aspiradora industrial per a neteja de pàrquing, però en altres aparcaments també es pot utilitzar una fregadora industrial per higienitzar la superfície. En aquest cas es triga més en la neteja, però també es realitza amb més eficàcia.

· Nombre de vehicles aparcats: El nombre de vehicles aparcats és una altra de les claus per determinar quant es triga en neteja pàrquing. L’aspiradora industrial per a neteja de pàrquing treballa millor quan l’aparcament està buit, però en superfícies grans, a més de la neteja nocturna, cal un reforç diari. Els responsables de la neteja han de conèixer quins són els horaris on s’aparquen menys vehicles per executar la neteja.

Aspectes que cal tenir en compte a l’hora de netejar un pàrquing

Un cop hem calculat el nombre de vehicles aparcats és hora de procedir a la neteja. Per evitar accidents i garantir la màxima seguretat dels clients i treballadors és indispensable tenir en compte factors com:

· Cura per no deteriorar els vehicles aparcats durant les tasques de neteja. Cal evitar impactes amb l’aspiradora industrial per a neteja de pàrquing i qualsevol esquitxada de productes de neteja que puguin deteriorar la pintura.

· Senyalització: Pot ser que les tasques de neteja es realitzin mentre els vehicles estiguin circulant. És fonamental senyalitzar cada espai de treball per evitar xocs o atropellaments.

· Ús d’agents de neteja neutres: els vehicles emeten agents contaminants a l’ambient. A la neteja del pàrquing cal evitar multiplicar els efectes nocius amb agents químics perjudicials per a la salut. Una ventilació correcta de l’aparcament és la millor estratègia per garantir la màxima salubritat a les instal·lacions.