Continguts de l'article

Neteja segura. Com prevenir la contaminació creuada?

Què és la contaminació creuada. definició?

La contaminació creuada és la transferència de bacteris, virus, gèrmens o altres substàncies d’una superfície a una l’altra, de forma directa o indirecte, a través d’un element mediador com poden ser les mans.

Aquesta contaminació pot vulnerar l’estat de salut dels usuaris, clients i treballadors, els quals es poden veure afectats per intoxicacions, contagis, mal estar i molèsties. En sectors altament sensibles com el sanitari o la indústria alimentària qualsevol afectació té conseqüències greus i per tant els protocols són d’estricte compliment.

Tot i així, la contaminació creuada és present en tots els sectors, sobretot en espais amb un gran volum de trànsit de persones i activitat. És en aquests ambients on cal extremar les precaucions per evitar el traspàs dels diferents agents contaminants que poden ser: biològics (virus, bacteris, fongs…), Físics (fragments de vidres, plàstics, pèls…) o químics (restes de fertilitzants, plaguicides, desinfectants…).

Una neteja i desinfecció incorrecta pot derivar en problemes de contaminació creuada.

Per exemple, els banys públics són un espai propici pel creixement i desenvolupament de gèrmens i bacteris. Qualsevol espai és potencial per a la contaminació creuada, però el bany és crític perquè per l’ús que se’n fa, per l’alt nivell circulació de gent i els potencials punts de contacte com: les portes d’accés als banys, les baranes dels sanitaris, els dispensadors de paper higiènic i les tovalloles per a mans, l’aixeta, entre d’altres. Totes aquestes superfícies estan cobertes de bacteris i gèrmens que després són escampats per totes les instal·lacions. Per a prevenir aquesta contaminació creuada l’acció més efectiva és el rentat de mans i seguir protocols de neteja correctes.

10 accions per a evitar la contaminació creuada

1. Implantar protocols d’higiene i desinfecció adequats a les necessitats específiques del sector segons zona, superfície i brutícia a tractar.
2. Utilitzar productes professionals amb fitxa tècnica i de seguretat amb els registres oficials requerits per a una major eficàcia i seguretat.
3. Augmentar la freqüència de neteja i desinfecció a les zones amb més volum de pas i als punts de contacte.
4. Formar al personal sobre protocols i mesures higièniques establertes i supervisar el compliment.
5. Fomentar el rentat de mans entre treballadors i usuaris/clients.
6. Revisar els equipaments, dispensadors de cel·lulosa, sabó i solució desinfectants de mans, perquè mai falti producte i funcioni correctament.
7. Disposar d’útils de neteja professionals que permetin evitar la contaminació creuada i siguin fàcils de netejar i desinfectar sense racons difícils on s’hi pugui acumular brutícia.
8. Diferenciar els útils per àrees amb codis de colors per no traspassar la contaminació entre espais.
9. Es recomana l’ús d’útils d’un sol ús. mopes, cel·lulosa, baietes…
10. Establir protocols de neteja i desinfecció dels útils habituals emprats per a la neteja i renovar els útils de neteja en freqüència.