Continguts de l'article

Pla de neteja eficaç per a Hostaleria

Seguir un pla de neteja i desinfecció en el sector de l’hoteleria i l’hostaleria és important per a garantir espais nets, saludables i segurs per a clients i treballadors.

El pla d’higiene recull per escrit tots els processos d’higiene que cal seguir en cada una de les àrees o zones per tal d’assegurar la màxima seguretat i higiene en les instal·lacions i equipaments d’hotels i restaurants.

Per a la seva realització és imprescindible comptar amb un bon assessorament tècnic d’una empresa especialitzada en higiene, per tal d’aconseguir nivells professionals d’higiene, sempre amb l’objectiu de complir les normatives sectorials vigents.

Quina informació es detalla al pla d’higiene?

Freqüència de neteja. Aquest aspecte depèn de cada zona  o element a netejar i també varia segons el seu ús, tant per part del personal com dels clients.

Per exemple, les taules i zones de treball de la cuina o les màquines de tall s’hauran de netejar després de cada ús, en canvi, les cambres frigorífiques potser un cop a la setmana o cada 15 dies.

Superfícies i elements a netejar. Els plans d’higiene s’organitzen per zones (menjador, cuina, cambres frigorífiques, banys …) i de cada espai s’especifica cadascun dels elements que cal netejar o desinfectar.

Com per exemple: maquinària i electrodomèstics, armaris, campanes extractores, estris, galledes d’escombraries, etc. En cada cas s’indica com s’ha de netejar si cal netejar i desinfectar.

• Productes de neteja i desinfecció. En el pla hi figuren per escrit els productes de neteja i desinfecció que es faran servir a cada zona o superfície, així com les dosis, mètode d’aplicació i concentració en % si cal diluir el producte en aigua, el temps necessari per a deixar-lo actuar, si cal aclarir la solució, entre d’altres.

També es detallen les mesures de seguretat pertinents i les instruccions de fabricant o proveïdor per evitar possibles accidents i intoxicacions.

Productes recomanats per a un pla de neteja i desinfecció per a la restauració

Els productes bàsics que es necessiten:

Desgreixant efectiu per a la zona de cuina. En aquest cas es pot tenir un desgreixant de tipus general i altres específics per a fregidores o per netejar les planxes en calent.

Desinfectants homologats per a utensilis i superfícies de cuina. Pot ser un desinfectant o desinfectant i netejador al mateix temps per ser més ràpids en els processos de neteges intermèdies.

Netejador i desinfectant per a zones de menjador i bar. Aquest producte és apropiat per netejar la barra i les taules després de cada ús.

Productes pel rentavaixelles. Es tracta de detergent, abrillantador i anti-calç per al manteniment del rentavaixelles automàtic.

Netejador desincrustant per a banys. Els netejadors han de tenir efecte desinfectant; bactericida i fungicida i sempre amb registre homologat.

Sabó de mans antial·lèrgic i sense aroma per a zones alimentàries.

Articles de neteja com: baietes i draps: prèviament nets i desinfectats i de diferents colors. Aquesta diferenciació cromàtica serveix per indicar que cadascun és per a cada zona del local, fet que permet evitar contaminacions creuades.

Els fregalls, nanes i fibres de color verd són especialment indicats per a les zones on la brutícia és més resistent. També caldria que escombres, cubells i baietes també tinguin un codi de colors segons cada zona del local.

Zones crítiques que han de constar en el pla d’higiene de bars, restaurants

•  Cuina:  La cuina és la zona de treball que més brutícia acumula i que alhora necessita una neteja i desinfecció més exhaustiva. Amb processos de neteja de manteniment diaris i neteges periòdiques en profunditat.

• Banys:  Els banys requereixen neteges diàries i segons l’afluència de públic, s’han de repetir els processos de neteja durant la jornada.

 Menjador: Les sales requereixen una neteja diària de terres, taules i cadires, i de forma freqüent una neteja en profunditats de mobles, racons i altres punts i estris com carros o cubells d’escombraries.

• Barra: de bars i cafeteries són un punt crític de contacte entre treballadors i clients, per aquest motiu es recomana netejar-la i desinfecta-la de forma freqüent durant el servei.

• Passadissos i zones comunes les zones de pas requereixen una neteja diària. En cas de tenir molta zona es pot contemplar l’opció d’adquirir una fregadora petita per a ser més eficients en la neteja de grans zones.

• Magatzem: Es recomana mantenir-ho sempre ordenat i amb neteges de manteniment semestrals. Les neveres s’han de netejar a fons setmanalment i els congeladors trimestralment.

• Terrassa i exteriors: Les taules i cadires cal que es netegin després de cada servei. La resta de mobiliari pot ser de forma trimestral.

Tèxtils: Els mantells, tovallons de tela, uniformes i altres elements tèxtils s’han de netejar després de cada ús.

I per últim, per a implantar un pla d’higiene i mantenir els nivells de neteja esperats, cal realitzar una formació constant i recordatoris al personal, perquè puguin seguir els processo de forma correcta i treballar de forma segura.

A més, els hotels i restaurants està molt condicionat per les opinions compartides a internet, i un dels punts de valoració més important és la higiene de l’establiment. Així qualsevol acció relativa a millorar aquest punt tindrà un impacte directe en la reputació de la marca.