Continguts de l'article

Procediment de neteja de gimnàs

Després de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, molts gimnasos es van veure obligats a reduir-ne l’aforament o fins i tot a aturar la seva activitat. La tornada a les sales ha requerit la creació d’un procediment de neteja de gimnàs encara més estricte a cada local.


Quan parlem de neteja gimnàs és imprescindible tenir en compte tant la desinfecció de banys o vestuaris com la maquinària i els elements que faciliten la realització d’exercicis.


Per descomptat, la ventilació és una altra de les tasques més importants en un protocol de neteja de gimnasos per garantir una bona qualitat de l’aire a l’ambient i la màxima seguretat tant per als treballadors com per als clients.
Vols garantir la màxima salubritat a les teves instal·lacions? A continuació compartim un procediment de neteja de gimnàs tipus que us ajudarà a dissenyar una estratègia eficaç per al manteniment del gimnàs.

Protocol de neteja de gimnasos

Aquestes són algunes de les claus per executar un protocol de neteja de gimnasos professional i eficient a les teves instal·lacions.

Freqüència del protocol de neteja de gimnasos

Més enllà de les tasques pròpies de la neteja de màquines de gimnàs i la resta d’elements, en un protocol de neteja de gimnasos, la freqüència d’execució és fonamental.
Els responsables han de calcular quin és el nombre de visitants a cada hora del dia i actuar en conseqüència per garantir la neteja durant tot l’horari d’obertura.
Disponibilitat de productes de neteja per a gimnasos
La disponibilitat de productes de neteja per a gimnasos inclou tant la compra d’agents desinfectants per a ús dels equips de neteja com la disponibilitat de sabó i gel desinfectant a banys, vestuaris i zones d’ús compartit pels clients.

Per evitar qualsevol brot de virus a les instal·lacions, tots els visitants han de posar de la seva banda. La tasca dels responsables del protocol de neteja de gimnasos serà proveir els clients dels productes que necessiten per a un ús responsable de les instal·lacions.

Productes i maquinària de neteja per a gimnasos

Aquests són alguns dels productes de neteja per a gimnasos que no poden faltar en un protocol de neteja de gimnasos.
· Detergents neutres: Quan es realitzen les tasques de neteja gimnasos cal tenir en compte que cal prescindir en la mesura que sigui possible d’agents químics agressius. El seu ús pot afectar el sistema respiratori dels clients, de manera que la neteja podria produir lefecte contrari al desitjat.
· Escombradores-aspiradores industrials: La mida dels dispositius i la seva autonomia depèn de la superfície a desinfectar, però les escombradores i aspiradores industrials han de ser un element bàsic en qualsevol protocol de neteja de gimnasos.
· Fregadores industrials. Un cop eliminats els residus sòlids i la pols, la fregadora industrial s’encarrega de la desinfecció de tots els terres, amb especial atenció als banys i vestuaris. Les fregadores industrials han esdevingut també elements imprescindibles en un protocol de neteja de gimnasos modern i eficient.