Continguts de l'article

Protocol de neteja i desinfecció a la indústria alimentària

La normativa neteja indústria alimentària s’ha endurit arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.

Per garantir la màxima seguretat als consumidors, la neteja desinfecció de la indústria alimentària ha de comptar amb la maquinària de neteja i els productes que ofereixin resultats òptims sense posar en risc la composició natural dels aliments.

En aquest sentit, els mètodes de neteja i desinfecció a la indústria alimentària són tan importants com els productes utilitzats.

A continuació compartim un pla de neteja i desinfecció indústria alimentària bàsic que pot resultar de gran utilitat a l’hora de generar un protocol específic per a la teva empresa.

Pla de neteja i desinfecció appcc

Anàlisi, perills, punts, control i crítics. Aquestes són les bases sobre les quals cal fonamentar un pla neteja i desinfecció indústria alimentària.

Cal adaptar cadascun d’aquests aspectes a l’activitat i al tipus d’aliments amb què es treballa a cada empresa.

D’aquesta anàlisi inicial dependrà tant el tipus d’utensilis de neteja per a indústria alimentària com les tasques que han de fer els equips de neteja.

Anàlisi
En un pla de neteja i desinfecció appcc, l’anàlisi inicial és fonamental per establir quines seran les accions i la freqüència amb què s’executin. En aquesta part del pla de neteja alimentària tindran en compte aspectes com:

  • Tipus d’aliments que es manipulen o emmagatzemen
  • Risc de contaminació de l’aliment per contacte amb superfícies
  • Inventari disponibles a l’empresa
  • Productes per a la indústria alimentària que cal afegir al pla de neteja
  • Estat actual de la higiene a les instal·lacions
  • Tipus de brutícia més habitual a les instal·lacions
  • Composició química de l’aigua utilitzada a l’empresa

Planificació de les tasques a realitzar

Les bones pràctiques de manteniment a la indústria alimentària requereixen una planificació que es reflecteixi en un informe intern des del qual s’organitzi els equips de treball i s’estableixin objectius a curt, mitjà i llarg termini.

En un pla de neteja i desinfecció d’aliments equips i utensilis s’ha de donar resposta a les qüestions següents:

Es compleix en aquest moment amb la normativa de neteja de la indústria alimentària vigent? Què es necessita per al seu compliment?

Com es farà la neteja? En aquest punt és fonamental seleccionar desinfectants industrials per a aliments de la màxima qualitat com els que t’ofereix Dibosch a la seva botiga en línia.
En quin moment es fa la desinfecció? És fonamental establir un calendari de manteniment i complir-lo rigorosament. Caldrà tenir en compte si es treballa a torns, si cal realitzar desinfeccions abans i després d’operar amb determinats utensilis o si la rotació de la desinfecció es pot compaginar amb la productivitat dels empleats al mig de la jornada laboral.

Assignació de rols: Se subcontracta la neteja a l’empresa o es compta amb un equip intern? En qualsevol cas, cal comprovar que els encarregats d’executar les tasques de neteja compten amb la formació necessària i els equips de protecció adequats per desenvolupar la seva activitat.