Continguts de l'article

Punts clau en la gestió de la bugaderia d’un hotel

Planificar els procediments de la bugaderia de qualsevol hotel té molta més importància del que podem pensar. Gestionar i organitzar bé la feina, saber perfectament com es distribueixen les tasques, i conèixer quin és el sistema de neteja adequat per cada tipus de roba, té un impacte directe en el nivell d’eficàcia de la bugaderia.

Selecció i costos

El procés comença en el mateix moment de la recollida de la roba bruta on podem pre seleccionar les peces. Un cop a la bugaderia de l’hotel, caldrà classificar les peces per categories i per sistema de rentat: les cortines, folres, mantes, etc. que es rentaran per una banda i la resta: roba de llit, de bany, de restaurant, de cuina i uniformes per l’altre. A part, també caldrà classificar la roba de color. Consultar models de carros de recollida i selecció.

Guanyarem eficiència carregant les rentadores separant  teixits, colors i quantitat de brutícia. També s’ha de tenir en compte la capil·laritat del teixit, és a dir:  Els llençols no absorbeixen la mateixa quantitat d’aigua i brutícia que les tovalloles, per tant les dosificacions de productes, els temps de rentat i les càrregues de les màquines són diferents.

Recomanem, si és possible, pesar la roba prèviament amb una bàscula industrial per portar un control de la roba rentada diàriament. D’aquesta manera, revisem costos i rendibilitat en la producció de les rentadores, assecadores i calandres, com també ajuda a optimitzar la feina dels treballadors.

També és important controlar la relació de càrrega de les màquines, ja que en funció de la brutícia, van de 1:10 a 1:14, evitant així el molt inoportú rebuig.

Productes químics

Els productes per a la bugaderia són molt importants, saber quins és químic més adequat per cada programa, en quines dosis i en quin moment del procés de rentat, influenciarà directament a l’eficiència de la bugaderia. No hi ha res pitjor que malgastar producte i temps amb programes mal utilitzats.

Òbviament, cal controlar que no quedem sense producte i comprovar que tots estiguin correctament etiquetats, per evitar errors.

Equips i instal·lacions

És important  exigir al proveïdor que faciliti equips d’última generació, amb dispositius de control del nivell de productes, per evitar rentar sense químics. A més, també permeten extreure dades de les quantitats de rentades, quin són els programes més utilitzats, costos per rentada i productivitat per màquina.

La temperatura és un factor important, cal comprovar que els sistemes per calefactar l’aigua funcionin correctament, que els acumuladors d’aigua calenta estiguin en condicions, i sobretot, els tubs que van des de l’acumulador fins a les rentadores que estiguin correctament aïllats. (Sovint hi ha una pèrdua important de temperatura en el recorregut de l’aigua, generant males condicions en el rentat i importants pèrdues econòmiques.)

Hi ha zones geogràfiques especialment delicades en la qualitat de l’aigua que tenen, sovint hi ha molts problemes associats a l’aigua d’entrada en una bugaderia.

És molt important disposar de sistemes de filtratge, tant pel tema de la calç, com de les restes de metalls que porta la mateixa aigua de la xarxa.

Proveïdor de confiança

Sempre és important comptar amb proveïdors de confiança en tots els sectors, però amb la Bugaderia, encara més.

Hi ha tants paràmetres que poden afectar a la rendibilitat i qualitat dels rentats que cal que tots els proveïdors siguin especialistes i coneguin tots els punts que poden afectar a la qualitat de rentat i la rendibilitat.

La professionalitat dels proveïdors marcaran la diferència en els acabats i també en els serveis, tecnologia i qualitat de producte que ofereixen.

Una bugaderia moltes vegades no es poden permetre el luxe de parar la producció i per tant és clau comptar amb un servei tècnic especialitzat i un servei que pugui cobrir les emergències.

Podeu consultar a DIBOSCH els nostres productes i serveis pels sectors de la Bugaderia