Continguts de l'article

Seguretat Alimentària a la Indústria de Forns i Pastes: Un Factor Crucial per a l’Èxit Empresarial

La indústria alimentària dedicada a la fabricació de productes per a fleques i pastes s’encarrega d’oferir productes deliciosos per al gaudi dels consumidors. Tot i això, darrere d’aquestes delícies s’amaga un desafiament essencial: garantir la seguretat alimentària. La higiene i la neteja en aquest sector són fonamentals per evitar problemes de contaminació que puguin afectar tant la salut dels consumidors com la viabilitat econòmica de les empreses.


La correcta gestió de la higiene dins de la indústria alimentària és normal que sigui motiu de preocupació ja que el procés productiu implica la manipulació d’ingredients crus i productes enfornats, fet que crea un ambient propici per a la proliferació de bacteris i altres contaminants.

L’incompliment de normatives o la detecció de contaminacions creuades i intoxicacions poden tenir conseqüències greus per a les empreses, incloent-hi:

  • Tancaments temporals o permanents d’instal·lacions.
  • Retirada de productes del mercat i pèrdua de la confiança del consumidor.
  • Sancions econòmiques i litigis legals.
  • Dany irreparable a la reputació de lempresa.
  • Dificultats per accedir a nous mercats i oportunitats comercials.

Les normatives més importants que les empreses d’aquest sector han de tenir en compte:

1. APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control): Aquesta és una metodologia de control de riscos que s’aplica per garantir la seguretat alimentària. L’enfocament de l’APPCC és identificar, avaluar i controlar els perills físics, químics i biològics a cada etapa del procés de producció. Les empreses han d’establir un pla APPCC i complir els set principis bàsics per assegurar la innocuïtat dels aliments.

2. Normes ISO 22000: Aquesta norma internacional estableix els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat alimentària. Està dissenyada per ajudar les organitzacions a identificar i controlar els perills alimentaris, garantir la conformitat amb els requisits legals i millorar la comunicació a tota la cadena de subministrament.

3. Normes GMP (Bones Pràctiques de Manufactura): Aquestes normes són fonamentals per assegurar que els productes alimentaris siguin processats, envasats i emmagatzemats de manera segura i adequada. Les GMP estableixen directrius detallades sobre les condicions higièniques de les instal·lacions, la formació del personal i el control de processos.

4. Normes BRC (British Retail Consortium): Aquestes normes són àmpliament reconegudes al sector alimentari i s’enfoquen en la seguretat, la qualitat i la legalitat dels productes. Les empreses que compleixen les normes BRC demostren el seu compromís amb alts estàndards de qualitat i se’n facilita l’accés a mercats internacionals.

5. Normes IFS (International Featured Standards): Similar a les BRC, les normes IFS se centren en la qualitat, seguretat i legalitat dels productes. Aquestes normes són especialment rellevants per a les empreses que subministren a cadenes de supermercats i grans distribuïdors.

3 punts que marquen la diferència a l’hora de gestionar la higiene a la indústria de fleques i pastes

1. Auditoria per Professionals del Sector: La seguretat alimentària és un desafiament complex i en constant evolució. Per garantir que les pràctiques de neteja i higiene es compleixen, és crucial fer auditories regulars dutes a terme per professionals especialitzats en seguretat alimentària. Aquestes auditories avaluaran de manera exhaustiva els processos de neteja i desinfecció, la gestió de residus, la prevenció de la contaminació encreuada i la capacitació del personal.

Les empreses proveïdores de solucions en higiene professional i els seus professionals i especialistes en higiene alimentària ofereixen acompanyament de manera objectiva, identificant possibles punts febles i proposant solucions efectives. La nostra experiència i coneixements permeten a les empreses millorar contínuament les pràctiques i mantenir-se en compliment amb les normatives vigents.


2. Com reduir l’impacte mediambiental a la neteja: Una opció cada cop més rellevant per a la indústria de fleques i pastisseria és l’adopció de sistemes de neteja en sec actualitzats i conformes a les darreres normatives. En utilitzar tècniques de neteja en sec, s’aconsegueix una major eficiència en l’eliminació de residus i es preveu la proliferació de patògens i al·lèrgens. A més, aquests sistemes redueixen l’empremta ambiental en disminuir l’ús d’aigua i de productes químics.


3. Plans d’higiene actualitzats: Els plans d’higiene són claus en la seguretat alimentària. Han de ser elaborats i actualitzats per experts en el sector per assegurar-ne la conformitat amb les normatives actuals i les millors pràctiques. Aquests plans han de ser detallats i abordar cada aspecte del procés de producció, des de la recepció de primeres matèries fins al lliurament del producte final.


És essencial que els plans d’higiene incloguin procediments clars i precisos per a la neteja i la desinfecció d’equips i superfícies, el control d’al·lèrgens, la gestió de residus i la capacitació del personal. La revisió i l’actualització regular d’aquests plans garanteix que les empreses estiguin preparades per enfrontar nous desafiaments i canvis a les normatives.