Filtro Maquinaria
Filtro Caracteristiques
Filtro Certificats
Filtro Marca
Filtro Zona Aplicació

Màquina Nova

DEMTL802WXP001
Ref: DEMTL802WXP001

Quina màquina de neteja industrial necessito?

Què saber abans de comprar una màquina

 

Les màquines de neteja industrials ajuden a les empreses a mantenir les instal·lacions netes i els ambients saludables per a usuaris, clients i treballadors. Les màquines de neteja professionals, són màquines pensades per a poder netejar grans superfícies en el menor temps possible de la manera més fàcil, eficient i segura pels operaris.

 

Segons la tipologia de brutícia, els metres quadrats a cobrir i les hores de treball previstes de la màquina de neteja industrial, les característiques òptimes de la màquina seran diferents ja sigui;  fregadora, escombradora, rotativa, aspirador professional o industrial o màquina de vapor.

 

Realitzar una mala compra pot comportar problemes d’eficiència i efectivitat de les màquines respecte a les tasques previstes era  realitzar, incidències i alts costos en serveis tècnics i/o una no utilització de la màquina per part dels operaris per falta de formació o adequació de la màquina o una mala implantació del sistema.  Per a evitar riscos es recomana comptar amb una empresa professional del sector de la higiene, perquè analitzi la necessitat i acompanyi al personal en tot el procés.

 

Aquest proveïdor professional, a part d’oferir el servei d’assessorament en el procés de la venda de maquinària de neteja, és important que aporti el servei tècnic i formatiu a l’equip per assegurar un bon funcionament i manteniment dels equips professionals.

 

Un cop assegurat que el distribuïdor és de confiança i que a més ofereix els serveis de postvenda adequats, és hora de trobar la maquinària ideal. Per a això és fonamental, primer, saber exactament quines necessitats ha de cobrir l’aparell:

 

Amb quina periodicitat s’utilitzarà la màquina?

Quina superfície haurà de netejar?

Quina brutícia ha d’eliminar?

Quants metres s’hauran de netejar?

Qui utilitzarà la màquina?

 

Tots aquests detalls són indicadors dels requisits que ha de tenir la maquinària de neteja professional adequada, com la seva resistència, els materials de fabricació, la potència, la mida … Així com la gamma.