Ref: DEZFREVAP500001

ASPIRADOR ZFREVAP KW2.2

COL·LECTOR INDUSTRIAL PER A LA SUSPENSIÓ DE POLS EN AIRE I ASPIRADOR DE LLIMADURES PER A LÍNIES DE PROCÉS

El filtre purificador EV AP 500 està dissenyat per a absorbir pólvores suspeses en el lloc de treball. En línies de producció de PVC o alumini, materials que generen pols molt fina i encenalls, l’EV AP 500 s’usa com a aspirador, la qual cosa permet reduir els temps d’inactivitat de la màquina.

El ventilador elèctric amb el qual està equipat garanteix una alta prevalença, capaç d’aspirar amb un alt rendiment constant en el temps.

Gran filtre de polièster i capacitat de recol·lecció de pols de 100 litres, una necessitat real per als qui s’ocupen diàriament de les pólvores que s’alliberen en el lloc de treball o per a aquells que han d’eliminar llimadures o residus, però en grans quantitats durant el processament.

El filtre purificador es pot subministrar amb un tub de succió ja assemblat o per a la instal·lació en plantes d’eliminació de pols / línies de producció.

ASPIRADOR IDEAL PER A MÀQUINES DE TALL D’ALUMINI O PVC

L’aspiració de pols d’alumini o pvc en màquines de tall d’una o dos caps, en lloc de CNC, és una de les aplicacions típiques d’aquest aspirador industrial.

De fet, gràcies a ell, és possible treballar amb la garantia que gairebé tots els residus i encenalls seran recuperats en l’origen, minimitzant el temps dedicat al manteniment de les màquines i la neteja dels entorns de treball

Contacta amb nosaltres