Accessoris vapor Professional

Filtro Maquinaria
filtro-maquinaria
Filtro Caracteristiques
filtre-caracteristiques
Filtro Certificats
filtre-certificats
Filtro Marca
filtre-marca
Filtro Zona Aplicació
filtre-zona-aplicació
Ref: OS6100110V2

Ref: OS6100202V1

Ref: OS5107520

Ref: OSASP4400V1

Accessori de màquina de vapor

OS120BT05
Ref: OS120BT05

Nebulitzador amb ampolla per a la desinfecció

OSUG71511
Ref: OSUG71511
Accessoris per netejar amb vapor

Ref: OSUG71611

Ref: OS71072G4

Ref: OS6100313

Ref: OS120721

Ref: OSRW04BT2