Filtro Maquinaria
Filtro Caracteristiques
Filtro Certificats
Filtro Marca
Filtro Zona Aplicació

Aspiradors Professionals

Ref: DESL31397011
OV1471097500
Ref: OV1471097500
Ref: DESL01800020
Ref: DESEPDLF0020
Ref: DETA01320000
Ref: SE7015ER02
Ref: DESL01630000
Ref: ICTFILTRE
Ref: DETA03700000
SE9400
Ref: SE9400
Ref: DETA02250000
Ref: DETA03980000

COM ESCOLLIR EL MILLOR ASPIRADOR PROFESSIONAL?

 

Qualsevol aspirador esta compost per tres parts principals. La unitat aspirant, el filtre i un compartiment on es dipositarà la brutícia o líquid aspirat.

 

Un o més motors generen una depressió (db) al compartiment.

El material que aspirem passa a través de la manguera dipositant el material dins del compartiment, a una bossa de paper o a un dipòsit amb aigua que farà de filtres.

El material més pesat es dipositen dins del dipòsit o compartiment i les partícules més fines seran filtrades pel filtre principal.

L’aire net passa a través dels motors d’aspirat tornant-lo a l’ambient.

 

Què hem de tenir en copte a l’hora d’adquirir una aspiradora?

 

Primer de tot és molt important saber la seva utilitat. Cada aspirador està dissenyat i concebut per complir les necessitats reals. Una mala elecció de la màquina farà que no estiguem satisfets amb el resultat final, perquè no compleix les nostres expectatives.

 

 Volem aspirar Pols o Líquids?

 

Aspiradores de pols.

trobarem de dos tipus. Màquines per aspirat de sols durs i superfícies i d’altres específiques per l’aspiració de teixits o terres tècnics.

Quan volem una màquina per aspirar pols de només durs i superfícies necessitem saber la quantitat de pols que recollirem, tipus de material a aspirar i tipus de filtratge necessari per a l’ambient on aspirem.

La quantitat de material a aspirar és molt important per escollir la màquina en funció del dipòsit.

Els filtres suporten una càrrega d’aire que és la relació entre la superfície del filtre i el flux d’aire de la màquina. Una elecció correcta farà que la màquina sigui més eficient. Tot i així és molt important la facilitat en poder substituir aquests elements o netejar-los. Molts models poden equipar un filtre secundari de classe “H”. Els filtres HEPA 13 o 14 garanteixen fins a un 99,97% o 99,997 respectivament de les partícules de mesura de 0,3 micres. Aquests són essencials quan es vol prevenir la propagació d’organismes bacterians o vírics transportats pels aires evitant infeccions posteriors.

 

Quan la superfície a aspirar és una moqueta necessitarem una màquina amb un raspall que ens faci un escombrat de la catifa. Una màquina convencional només serà capaç de fer un 20% de l’aspirat d’aquestes superfícies deixant tota la brutícia, al·lèrgens, bacteris i virus amb possibilitat de propagar-se.

 

És recomanable que la màquina disposi d’un sistema de regulació automàtic per desgast lògic. I si es disposen de diferents moquetes o catifes amb teixits diferents és recomanable fer servir màquines amb regulació automàtica dels raspalls per garantir al màxim l’aspirat.

 

Un filtre adequat també ens garantirà un retorn de l’aire net i un llibre de partícules per a una millor salut de les persones que estiguin al voltant.

 

Aspiradores de pols i líquids

 

La majoria de màquines per aspirar líquids també poden ser utilitzades per aspirat de pols. Per aspirat de líquids, és important definir la quantitat de líquids que cal aspirar.

 

Com més gran la màquina, més reforçada ho hem d’adquirir si volem que no es malmeti a causa del pes del líquid aspirar. També imprescindible aconseguir un model que s’adapti a les nostres possibilitats per fer el buidatge de la màquina. Una màniga de sèrie de buidatge serà molt útil en màquines grans per evitar manipular pesos elevats.

 

Aspiradores professionals o industrials?

 

La gran diferència entre màquines professionals la trobem a la seva construcció. Els models industrials disposen de materials de més qualitat amb estructures molt més robustes, moltes vegades metàl·liques, filtres de més capacitats amb sistemes de neteja automàtics i sistemes de recollida més grans. També les unitats aspirants són amb motors de més prestacions i més durabilitat que les usades a les màquines professionals, ja que el seu us sol ser continuat.