Escombradora

Filtro Maquinaria
filtro-maquinaria
Filtro Caracteristiques
filtre-caracteristiques
Filtro Certificats
filtre-certificats
Filtro Marca
filtre-marca
Filtro Zona Aplicació
filtre-zona-aplicació

Les escombradores industrials de Dibosch

 

Les escombradores industrials són unes màquines ideades per dur a terme la tasca de la neteja i el manteniment de sòls d’una manera més ràpida, senzilla i còmode que la tradicional. Per àrees relativament petites (fins a uns dos mil cinc-cents metres quadrats com a màxim), ja sigui en habitatges (pisos, cases, etc) com a zones comercials (locals, bars, restaurants, oficines, tallers, etc), són ideals les escombradores de tipus manual. L’elecció de la mida i el model s’ha de realitzar bàsicament en funció de dos criteris: primer, la superfície de l’espai que s’ha de netejar, ja que com més petit sigui l’aparell més capacitat estarà per arribar a zones difícils d’accedir. I segon, el tipus de superfície: si és simple, si és dificultosa, amb àrees estretes o amb molts obstacles, etc

 

Com funcionen les escombradores industrials? 

 

Les escombradores duen un raspall cilíndric al centre de la màquina que escombra el sòl, i dipositen la brutícia a un calaix situat a la part davantera o posterior de la màquina. El moviment del raspall, junt amb la fricció del paviment, generen una gran quantitat de pols que és traslladada a un filtre de gran capacitat succionada per una aspiració mecànica, evitant que la pols es dispersi en l’ambient. El raspall central, protegit per l’estructura de la màquina, no arriba als racons. Per tal de poder dur a terme la neteja a fons dels espais més difícils, estan equipades amb un o dos raspalls laterals que traslladen la brutícia al centre de la màquina per ser escombrada pel raspall central.

 

Escombradores amb bateria, gasolina,dièsel o GLP? 

 

Les escombradores amb bateries, són especialment indicades per a la neteja d’espais interiors. Amb els models amb bateries estem limitats a una autonomia màxima diària. En els models de gasolina, dièsel o GLP, tindrem autonomia il·limitada per a llargues jornades de treball.

 

En quines superfícies es poden passar les escombradores? 

 

La majoria d’escombradores poden adaptar-se a múltiples tipus de sòls, segons el tipus de raspall o l’accessori que portin incorporat. En termes generals, les escombradores són indicades per a neteges de sorra, pols, fulles, residus en sòls durs, però també les podem configurar per a neteja de moquetes.

 

Són fàcils de mantenir? 

 

Sí. Les escombradores no requereixen grans tasques de manteniment. Durant el seu maneig diari, el més habitual és haver d’anar netejant el filtre d’aire. Actualment, la majoria de màquines escombradores duen un sistema d’auto neteja molt fàcil d’usar per part de l’operari. Les que funcionen amb bateria només s’han de posar carregar quan s’acaba, igual que tants altres aparells d’avui dia. A més, normalment estan fabricades de manera que sigui fàcil accedir a tots els components més susceptibles de ser reparats o canviats amb el temps, així com el motor o la bateria.

 

Quin impacte tenen les escombradores en el medi ambient? 

 

Les màquines escombradores aporten un nivell de netedat de l’ambient molt gran. Els espais on s’utilitzen estan lliures de partícules de pols, essent molt agraïdes i respectuoses amb el medi ambient. A més, el consum de materials per a la fabricació dels aparells en si tampoc és de gran impacte, ja que es treballa per construir els més compactes possibles sense perdre aspectes d’eficiència. Molts fabricants també opten perquè aquests materials siguin reciclables i no siguin tòxics.