Hidronetejodores

Filtro Maquinaria
filtro-maquinaria
Filtro Caracteristiques
filtre-caracteristiques
Filtro Certificats
filtre-certificats
Filtro Marca
filtre-marca
Filtro Zona Aplicació
filtre-zona-aplicació

Les hidronetejadores de Dibosch

 

Les primeres hidronetejadores es van començar a desenvolupar desprès de la II guerra mundial sobre la base de les bombes hidràuliques dels tancs. Fins a finals de la dècada dels 70, les hidronetejadores van ser fabricades pel seu ús industrial. Per aquest motiu, únicament s’utilitzaven materials d’altíssima qualitat, com el llautó o acer inoxidable. Llavors, el nivell de qualitat dels diferents fabricants era molt elevat i relativament uniforme.

Al començament dels anys 80 es van començar a utilitzar a nivell domestic. D’aquí, la necessitat de construir hidronetejadores més petites i sobre tot mes econòmiques. Això només era possible utilitzant materials més econòmics com l’alumini i motors més petits.

 

Com funcionen les hidronetejadores?

 

Per hidronetejadora podem entendre qualsevol aparell que mitjançant electricitat o un motor d’explosió, bombeja una determinada quantitat d’aigua a través d’una tubera i la projecta amb pressions que van dels 15 a 1000 bars de pressió i que s’utilitzen per a netejar amb l’ajuda d’aigua calenta i detergents per eliminar la brutícia.

Segons aquesta definició, l’acció de neteja (força) no únicament depèn de la pressió (acceleració), sinó també de la quantitat d’aigua (massa) F = m · a

Es connecta la netejadora a una presa d’aigua pública, en la qual l’aigua porta amb una pressió d’uns quatre bars. A través d’una mànega, aquesta aigua arriba a la màquina, la qual consta d’una bomba (ja sigui elèctrica o de gasolina, segons el model) que genera una pressió a l’aigua. La pressió sortint dependrà del model de la seva netejadora. A continuació, l’aigua arriba fins a la pistola que vostè tindrà a la mà: només ha de prémer el gallet perquè aquesta surti cap a fora, i deixar de pressionar-lo perquè no surti. Generalment hi ha dues maneres de sortida del doll d’aigua, o concentrada en un sol punt (per a major força de neteja) o dispersa en diferents punts. En comptes de connectar a una presa de corrent pública, alguns models disposen d’un tanc d’emmagatzematge d’aigua.

 

Quines són les característiques principals de les hidronetejadores professionals?

 

La potencia nominal elevada (Kw) és a partir de 3,2 Kw, tenen motors de revolucions baixes inferiors a 1400 r.p.m., tenen un elevat caudal superior a 11 litres minut i més de 140 bar de pressió. Els materials en que estan fabricats les bombes són amb llautó o inoxidable. les transmissions dels motors a les bombes són optimitzades. Duen coixinets d’alta qualitat i els pistons son de fabricació amb inox o ceràmica. Els retens incorporats son produïts amb grafit – tefló. Un bon equip professional ha d’estar equipat amb un pre-dipòsit per protegir les faltes d’aigua  junt a un sistema de seguretat de re-circulació d’aigua bypass

 

Quins factors influeixen en la neteja efectiva amb una hidronetejadora?

 

La pressió de treball, el correcte caudal, l’angle de la tubera de sortida d’aigua, la distancia en que realitzem la neteja, l’angle en que treballem amb la pistola, els detergents utilitzats junt a la temperatura optima. Cada equip de pressió està pensat per a una tasca en concret. Des de Dibosch disposem de un gran equip de professionals per assessorar-los la millor maquina per a cada necessitat.

Hi ha maquines amb corrent monofàsica, trifàsica, alimentades amb motor a gasolina (autònomes), amb escalfadors d’aigua amb gasoil o elèctriques, estacionaries,…

 

Són fàcils de mantenir les hidronetejadores?

 

Les hidronetjadores, disposen de filtres a l’entrada d’aigua per a prevenir l’entrada de partícules solides i evitar danys a l’equip molt fàcils de netejar. Si es disposa de l’equip òptim, assessorat per un especialista i seguint el calendari de revisions per part d’un servei especialitzat, disposarem d’equip durant molts d’anys.

 

Quins usos pot tenir una hidronetejadora?

 

Segons el model, una netejadora pot utilitzar per netejar cotxes, terrassa, mobles de jardí, habitatges, vidres …, si és per a un ús domèstic, o maquinària, camions, tractors, naus, drenatges, cisternes, etc per a un ús industrial o comercial. També pot usar-se per fertilitzar i fumigar sembrats, o per netejar amb detergents a més de amb aigua.

 

Amb què s’alimenten?

 

Hi ha dos tipus de hidronetejadores: les elèctriques i les que funcionen amb gasolina. D’una banda, si el motor funciona amb electricitat cal tenir una presa de corrent relativament a prop (a més de la presa d’aigua), de manera que aquestes són més adequades per a espais interiors. Es tracta de màquines lleugeres que no solen tenir una gran potència, però tenen l’avantatge d’arrencar més fàcilment que els de gasolina i de ser bastant silenciosos. D’altra banda, si el motor funciona amb gasolina no cal tenir cap presa de corrent a prop, així que l’aparell té més mobilitat i també més potència. Alguns d’aquests models tenen un sistema d’arrencada manual, i altres ja ho porten electrònic; però en qualsevol cas, no són recomanables per a espais interiors a causa funcionen per combustió interna, de manera que han de ser usats en un lloc molt ben ventilat.

 

¿Hidronetejadores d’aigua freda o calenta?

 

La temperatura de l’aigua necessària s’ha de determinar en funció de la superfície que hagi de netejar. A grans trets, les d’aigua freda són per a tot tipus d’usos domèstics, comercials o industrials. En canvi, les d’aigua calenta són especialment adequades per a zones molt brutes o amb molt de greix o oli, com per a camions o maquinària.

 

Quina pressió del cabal necessito?

 

Per a l’ús domèstic en neteges de manteniment de mobiliari o vehicles és suficient una pressió d’entre 900 i 1.500 PSI, amb un cabal de 5 o 6 l / min. Si la tasca no és de manteniment, i és més aviat de desincrustació de la brutícia, es necessitarà una pressió mitjana d’entre 1.300 i 1.600 PSI, amb un cabal de 6 a 7 l / min. I si se li va a donar un ús industrial o professional, dependrà de l’àrea a tractar. En aquests casos, en general, si la brutícia està localitzada en petites àrees basarà amb 1500-2300 PSI a raó de 10 o 12 l / min. En canvi, si està en àrees més àmplies necessitarem entre 400 i 500 PSI però un cabal de 25 a 45 l / min per poder arrossegar fàcilment la brutícia.