Sectors

01

Bugaderia

El que es valora més d’un servei de bugaderia és la netedat, blancor, tacte i olor de la roba. Aspectes molt sensorials que marcaran l’experiència dels usuaris finals.

La gestió de tots els aspectes que poden influir en la qualitat dels rentats dels tèxtils és molt complicat. Temperatura, calç, maquinària, químic, programes i dilucions.

Tot té un afecte directe en els costos de la bugaderia i en el nivell de resultats esperats en els tèxtils rentats.

Si no es té tots els aspectes controlats i sincronitzats serà complicat complir amb les dates d’entrega i les expectatives de qualitat del client. Totes aquestes incidències són sobre costos que marquen la rendibilitat de l’empresa.

Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector de la bugaderia a:

  • Estudi previ de costos de la Bugaderia
  • Servei tècnic especialitzat en processos de rentat.
  • Disseny de programes de rentat personalitzats.
  • Equips de dosificació de producte amb connectivitat per un major control de
  • consums i detecció ràpida de possibles incidències.
  • Servei tècnics preventius per evitar parar l’activitat.
  •  

Bugaderies professionals, bugaderies d’autoservei, serveis de bugaderia d’allotjaments turístics, residències, centres educatius, indústria entre altres.

Cada bugaderia té les seves peculiaritats i una gestió de les taques a tractar molt diferents.

01

Retail

Una bona gestió de la higiene en el sector retail té un impacte directe en la productivitat dels treballadors/es i en la qualitat de l’experiència percebuda pel client visitant.


Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector logístic i de mobilitat a:


• Mecanitzar i automatització de processos de neteja per a poder mantenir els terres nets de dia i de nit
• Sistemes de control de consum de productes de neteja i cel·lulosa
• Servei tècnic especialitzat equipat amb furgonetes taller i estoc de recanvis
• Lloguer de maquinària de neteja i màquines de substitució.


Grans cadenes de supermercats, centres comercials i botigues especialitzades. Cada instal·lació té les seves peculiaritats i necessitats específiques.


Tot amb un sol proveïdor amb solucions per a; grans extincions de paviments interiors i exteriors, banys públics, neteja de vehicles.

01

Centres logístics i de mobilitat

Els centres logístics, magatzems i estacions de transport tenen el repte de gestionar la neteja de grans extensions de paviment mentre els usuaris fan ús de les instal·lacions i/o treballadors i carretons elevadors treballen sense parar.

Una bona gestió de la higiene per aquests sectors afecta a la productivitat de les instal·lacions logístiques i de treball i per sector del transport de passatgers afecta a l’experiència dels usuaris i el seu benestar durant l’ús de les instal·lacions.

Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector logístic i de mobilitat a:

• Mecanitzar i automatitzar processos de neteja per a poder mantenir els terres nets de dia i de nit

• Servei tècnic especialitzat equipats amb furgonetes taller i estoc de recanvis

• Lloguer de maquinària de neteja i màquines de substitució

• Sistemes de control de consum de productes de neteja i cel·lulosa

Centres logístics, transport de mercaderies, magatzems, Aeroports, estacions de transport de passatgers/res. Cada instal·lació té les seves peculiaritats i necessitats específiques.

Tot amb un sol proveïdor amb solucions per a; grans extincions de paviments interiors i exteriors, banys públics, neteja de vehicles, contenidors, camions.

01

Entitats Públiques

Gestionar de forma eficient la neteja de múltiples instal·lacions públiques és complexa, però han d’oferir ambients nets i saludables, ja que acullen a molts usuaris i treballadors.

La gestió de la higiene de les entitats públiques té una gran responsabilitat per l’atenció al ciutadà i la visibilitat dels espais.

Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector públic a:

• Facilitar la gestió de la higiene de diferents espais públics i de treball
• Implantació de productes i cel·lulosa amb registres ecològics certificats
• Agilitzar els processos de compra amb pressuposts acceptats

• Lloguer de maquinària de neteja per a actes puntuals


Oficines, pavellons, llars d’infants, escoles i instituts, teatres i auditoris, biblioteques, entre altres. Cada instal·lació pública té les seves peculiaritats i necessitats específiques.

Tot amb un sol proveïdor amb solucions per a; zona d’oficines, zones Comunes, zones esportives, Cuina, zones exteriors.

01

Centres Educatius

Els centres educatius acullen una gran activitat i trànsit d’estudiants i professionals cada dia. Uns bons nivells de neteja dels centres millora la convivència i benestar dels usuaris i també ajuda a disminuir els contagis de malalties comuns.

La gestió de la higiene dels banys, classes, zones comunes, cuina, menjador, exteriors i pistes d’esport, pavellons, vestuaris.. s’ha de poder programar i gestionar fàcilment perquè tots els espais estiguin nets i segurs per quan es vulgui realitzar l’activitat educativa.

Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector educatiu a:

• Control de consums de sabó i cel·lulosa dels banys.
• Implantació de productes sense indicatius de perillositat i sostenibles.
• Homologar i reduir productes químics i consums
• Disminuir les pèrdues i evitar manipulació de productes
• Minimitzar els riscos de contaminacions creuades a la cuina

Escoles, instituts, llars d’infants, acadèmies, universitats, centres de formació professional. Cada centre té les seves peculiaritats i una gestió de la higiene de diferents espais i serveis.

Tot amb un sol proveïdor amb solucions per a; zones comunes, banys, exteriors, vestuaris, cuines i menjadors, sales polivalents.

01

Indústria

Els nivells d’higiene de les instal·lacions d’una indústria tenen un impacte directe en la productivitat, la qualitat del producte i la seguretat i salut dels treballadors de les plantes.

T’ajudem a complir la normativa GMP i normatives vigents amb certificats ATEX, TÜV i IECEX.

Més de 30 anys, ajudant als nostres clients del sector industrial a:

• Automatitzar processos de neteja i reducció de temps de neteja
• Minimitzar els riscos de contaminacions creuades
• Reduir i controlar costos en productes químics
• Oferim màquines de neteja de substitució per evitar parades de producció
• Projectes i màquines fetes a mida per a millorar l’eficiència de cadenes de producció i recuperació de material.

Indústria química i farmacèutica, de cautxú i plàstic, metall i ferro, formigó, ceràmica i vidre. Fabricació de components, vehicles, electrodomèstics, màquines industrials i indústria d’impressió. Cada indústria té les seves peculiaritats i problemàtiques i normatives a resoldre en la gestió de la higiene de diferents instal·lacions.

Tot amb un sol proveïdor amb solucions per a; cadenes de producció, sales blanques, zona de manipulació, magatzems, vehicles de transport, zones comuns, banys i vestuaris personal.

01

Bugaderia

01

Retail

01

Centres logístics i de mobilitat

01

Entitats Públiques

01

Centres Educatius

01

Indústria