Continguts de l'article

Avantatges dels productes químics concentrats per a la Bugaderia Industrial

La bugaderia industrial és un sector que es pot beneficiar dels avantatges derivats de l’ús de productes químics concentrats. Tal com veurem, els seus avantatges són diversos i tenen repercussions positives en diversos àmbits.

Què és un producte químic concentrat?

Els productes químics concentrats són aquells que se’ls ha extret tota l’aigua i només contenen la matèria activa, és a dir, per poder-los utilitzar correctament cal que es dilueixin en aigua i sempre respectant les proporcions recomanades pel fabricant i/o servei tècnic del distribuïdor.

La seva aplicació a la bugaderia industrial permet mantenir l’efectivitat dels productes químics per a la bugaderia industrial, guanyar en rendiment i sostenibilitat amb una reducció de l’empremta de carboni. També aporten beneficis relacionats amb l’ergonomia, seguretat i el malbaratament de materials.

A més, els productes concentrats s’adapten a les necessitats de bugaderies industrials, bugaderies d’autoservei o serveis de bugaderia d’hotels i fins i tot residències i centres mèdics.

Quins són els principals avantatges dels productes químics concentrats per a la bugaderia industrial?

Sostenibles. Els productes químics concentrats contribueixen de manera activa a la sostenibilitat i al respecte a l’entorn. Concretament, utilitzen un 92% menys de plàstic en relació amb els sistemes tradicionals, fet que implica una reducció notable en el volum de residus generats i en la petjada de carboni.

Rendibilitat. Incrementar el rendiment de les quantitats utilitzades de producte. Per exemple, amb 10 litres de productes químics concentrats per a la bugaderia s’obtenen els mateixos resultats que amb un bidó de 25 litres de detergent convencional.

Aquesta reducció del cost es tradueix en un major estalvi en comparació altres sistemes de neteja tradicionals (menor consum d’aigua, recursos, espai d’emmagatzematge i transport de detergents).

Seguretat. També cal explicar que els productes químics concentrats per a la bugaderia industrial garanteixen la màxima seguretat en l’ús. La seva manipulació implica nul contacte directe entre l’operari i la substància química, ja que la solució es pot obtenir sense necessitat de realitzar vessaments manuals.  

A més el seu format reduït i ergonòmic està pensat per reduir al màxim l’esforç derivat de la manipulació i aplicació dels químics durant la càrrega, utilització i descàrrega de les pesades garrafes tradicionals.  Així es redueix el perill de patir lesions i problemes derivats per part dels operaris.  

A part dels diversos aspectes ja comentats, els productes químics concentrats redueixen els riscos de sobre dosificacions, vessaments, degotejos i pèrdues de producte, traient el màxim profit dels detergents en el procés de neteja.

Menys magatzem requerit. Els productes concentrats admeten formats i solucions més petites que els mètodes tradicionals. Per tant, necessiten menys espai d’emmagatzematge i són més maniobrables. Proporcionen, amb menys quantitat de producte, el mateix resultat que els productes d’higiene convencionals.

Imprescindible per a oferir un servei de qualitat: Servei tècnic de bugaderia

Tota bugaderia industrial, bugaderies d’autoservei o empreses que tenen serveis de bugaderia necessiten comptar amb garanties per part dels proveïdors de químics per a controlar la rendibilitat de l’empresa.  És clau comptar amb un assessor expert en el sector de la bugaderia i un servei tècnic especialitzat per a donar serveis eficaços i ràpids per a evitar aturades de servei.

[ninja_form id=1]

Buscar