Continguts de l'article

Com evitar contaminacions creuades al càtering: Garantint seguretat i qualitat a través de la neteja i desinfecció

La indústria del càtering té un paper important en esdeveniments, celebracions i col·lectivitats com; centres educatius o hospitalaris. La contaminació creuada, la transferència de microorganismes nocius o al·lèrgens entre aliments i superfícies, representa un greu risc per a la seguretat alimentària i del consumidor.

Us expliquem com evitar contaminacions creuades al càtering, presentant unes pautes sobre la gestió de la neteja i desinfecció, per garantir la seguretat i qualitat del producte final.

Contaminació creuada i els seus riscos

La contaminació creuada pot causar malalties alimentàries i reaccions al·lèrgiques greus. Bacteris patògens com Salmonella i E. coli presents en aliments crus poden propagar-se a aliments cuits si no es prenen precaucions adequades. De la mateixa manera, els al·lergògens comuns poden transferir-se a plats que normalment no els contenen, desencadenant reaccions al·lèrgiques en persones sensibles. A més a més de posar en risc la salut del consumidor, la contaminació creuada pot afectar negativament la reputació del negoci i portar a pèrdua de clients.

La importància de la neteja i desinfecció als càterings

Una neteja i desinfecció adequada és fonamental per prevenir la contaminació creuada a la cuina. Aquestes pràctiques ajuden a eliminar bacteris i microorganismes nocius, controlar residus i evitar la transferència d’al·lèrgens entre aliments. La desinfecció efectiva de superfícies i utensilis de cuina és essencial.

5 Pautes per evitar contaminacions creuades en serveis de càtering

  1. Programa de neteja i desinfecció: Establir un programa sistemàtic de neteja i desinfecció amb freqüències definides, temps d’aplicació del producte, producte i concentració i forma d’aplicació per a cada àrea i equip de la cuina. A més d‟establir un protocol d‟higiene de mans i general del personal.
  2. Seguiment constant: La persona encarregada ha de revisar regularment la implementació de les pràctiques d’higiene i fer formacions periòdiques.
  3. Documentació i registre: Mantenir registres detallats de totes les activitats de neteja i desinfecció realitzades.
  4. Equip i productes de neteja adequats: Utilitzar productes de neteja i desinfectants professionals amb registres aprovats per al seu ús a la indústria alimentària, i assegurar-se que el personal compti amb l’equip necessari per dur a terme aquestes tasques de manera eficient.
  5. Codificació d’utensilis i eines de treball per colors: Establir un codi de colors per diferenciar els utensilis de cada zona ajuda a reduir el perill de contaminació creuada alimentària. Per exemple; baietes, ganivets o cubs verds per a la zona de verdura crua i estris de color groc per a la zona de cuits.

Exemple d’un cas d’intoxicació alimentària a un càtering

Un incident recent mostra els perills de la manca d’higiene al càtering. Durant un casament organitzat per una empresa de càtering, més de cent assistents van patir símptomes greus d’intoxicació alimentària, com ara nàusees i vòmits. La investigació va revelar que la contaminació creuada va ser la causa del brot. Estris i taules de tall utilitzats per a aliments crus no s’havien rentat adequadament abans de ser reutilitzats per a aliments cuits. A més, el personal no seguia una rutina de rentat de mans, i els aliments crus i cuits s’emmagatzemaven a la mateixa nevera sense protecció ni separació.
Aquest cas demostra com la manca d’atenció a les pràctiques de neteja i desinfecció pot tenir conseqüències negatives per a la salut.

En resum prevenir contaminacions creuades al càtering és essencial per garantir la seguretat i qualitat del servei. La neteja i desinfecció adequades, juntament amb el compliment de les normatives de seguretat alimentària, són elements clau per protegir la salut dels clients i assegurar la reputació i l’èxit del negoci. En seguir pautes efectives i prestar atenció a la higiene, les empreses de càtering poden mantenir un ambient segur i fiable per als clients i oferir serveis d’alta qualitat.