Continguts de l'article

Com triar el millor aspirador industrial pel vostre negoci?

Per a poder comprar un bon aspirador professinal cal analitzar quatre aspectes que ajudaran a saber quin és el millor aspirador industrial i el que millor s’adapta a les vostres necessitats.

A l’hora de valorar un aspirador, normalment es comença pels aspectes més tècnics com la potència, i tot i que és un aspecte destacable, quan es tracta d’escollir un aspirador industrial, hi ha altres elements més rellevants que convé tenir en compte.

A continuació explicarem les principals característiques que s’haurien de considerar per escollir el millor aspirador industrial per a qualsevol negoci.

4 Aspectes a valorar a l’hora de comprar un aspirador industrial

  • Primer s’ha de tenir en compte el tipus de brutícia que l’aparell haurà d’aspirar.
    De fet, no és el mateix aspirar pols o elements sòlids més grans. Tampoc es necessita el mateix aspirador industrial per aspirar en sec o si també cal alternar aspiracions de líquids.
  • Un altre aspecte a tenir en compte és la tipologia de filtre de l’aspirador industrial. El tipus de brutícia que calgui aspirar determinarà quin serà el tipus de filtre necessari. És important aconseguir que l’aparell funcioni de forma eficient, és a dir, que pugui aspirar sense saturar el filtre. En cas que el filtre se saturi l’aspirador no succionarà amb tota la seva capacitat i, per tant, serà difícil obtenir els resultats de neteja esperats.

Si es requereix un nivell higiènic elevat i eliminar al·lèrgens de l’ambient, caldrà que l’aspirador incorpori un filtre d’aire HEPA, el qual pot filtrar la majoria de partícules perjudicials, incloent-hi les espores de floridura, la pols, els àcars de la pols i altres al·lèrgens irritants de l’aire.


Si l’empresa ha de complir la Directiva ATEX, que descriu quin tipus d’equipament és permès per al treball en una atmosfera explosiva, ens haurem de centrar en els aspiradors industrials ATEX.

  • La capacitat d’emmagatzematge de l’aspirador industrial, és un element que també hem de considerar abans de comprar un aspirador industrial.

Concretament, els aspiradors industrials es classifiquen segons la quantitat de brutícia a aspirar; petites, mitjanes o pesades. Per aquesta raó, és important escollir un aspirador industrial que proporcioni una capacitat d’emmagatzematge coherent amb l’ús previst i el tipus de brutícia que l’aparell hagi d’aspirar.

Una bona elecció facilitarà les tasques als operaris de neteja i, a la mateixa vegada, millorarà la seva productivitat, ja que evitaran repetir diversos cops l’acció de buidar els dipòsits. Per tant, podran continuar netejant sense interrupcions.

A més, les noves aspiradores industrials inclouen millores en els sistemes de buidatge, fet que permet facilitar el buidatge de grans quantitats sense esforços.

  • El factor temps; les hores de treball que haurà de cobrir l’aparell és una variable rellevant que cal tenir en compte abans de comprar un aspirador industria.
    Per aquesta raó és important que el motor de l’aspirador industrial s’adapti a les hores de funcionament previstes de la màquina. Si no, podem cometre un greu error i limitar la vida útil de l’aspirador, concretament, provocant un desgast desmesurat de l’aparell a causa d’un funcionament excessiu.


Per tant, és important garantir que els aparells tenen un funcionament coherent amb les seves hores de treball assignades per tal que el motor no pateixi els efectes d’una mala planificació del funcionament.

Diferències entre un aspirador monofàsic i trifàsic

La instal·lació elèctrica de les empreses és un aspecte a considerar abans de comprar un aspirador industrial. De fet, si la instal·lació és monofàsica, és a dir, d’entre 220 o 230 volts, o trifàsica, entre 380400 volts, caldrà considerar una o una altra tipologia d’aspirador.

  • Els aspiradors industrials monofàsics s’utilitzen per a operacions de neteja no contínues i usos comuns en departaments de producció i àrees de treball.
  • Els aspiradors industrials trifàsics d’aigua i pols es fan servir per a aplicacions pesades i contínues. Són idonis per a la integració en màquines de producció, per a l’ús en instal·lacions fixes o en maquinària pesant en general.

Millors aspiradors industrials


Conèixer aquestes diferències ajudarà a saber quina és la tipologia d’aspirador industrial més convenient per a qualsevol negoci.

Un cop escollit l’aspirador industrial és vital valorar la facilitat de trobar recanvis d’aspiradors industrials, així com els preus d’aquests. En addició, també és rellevant saber si hi ha algun servei tècnic d’aspiradors industrials que ens doni cobertures relacionades ambl’aparell sense comprometre les hores de funcionament de l’aspirador.

La compra poc encertada d’un aspirador industrial pot suposar diversos inconvenients, com ara, poca durabilitat de l’aspirador industrial, capacitat d’emmagatzematge insuficient, baixa productivitat,… problemàtiques no ajuden a complir amb les expectatives ni de l’empresa ni dels operaris que han d’utilitzar els aspiradors industrials.

Així doncs, si l’aspirador industrial adquirit és una solució incorrecta per a les feines assignades, els operaris poden tenir reticències per a utilitzar-lo i per tant, es pot tractar d’una màquina que acabi oblidada i sense ús ni manteniment adequats.