Continguts de l'article

Principals tipus i preus de màquina de neteja

Actualment existeixen diverses tipologies de màquines per a la neteja professional que responen a les diferents necessitats especifiques de cada sector. A continuació us exposem les principals tipologies.

Aspirador industrial en sec i humit

 • Els aspiradors industrials en sec i humit s’utilitzen per a l’aspirat de sòlids, paviments i superfícies com ara moquetes, tapisseries i terres durs. Tot i això, també són aptes per a l’aspiració d’aigua, zones inundades, i fins i tot com un complement de la màquina polidora.
 • Els aspiradors de pols tenen un sol motor mentre que els de pols i aigua poden incorporar dos o tres. Les dimensions del motor de cada aparell condicionen que la màquina es pugui utilitzar durant més hores sense que es faci malbé.
 • Existeixen diverses tipologies de filtres, que varien segons la mida de la brutícia que calgui netejar i les normatives de seguretat que calgui complir a la zona d’ús prevista. 
 • Tot i que hi ha diversitat de preus, actualment els preus de compra oscil·len entre els 70€ a 15.000€  els aspiradors de sec i dels 100€ als 1.500€ dels aspiradors d’aigua.

Rotativa

 • La rotativa és una màquina molt polivalent. La tasca més bàsica que pot efectuar és la de fregat, que sol utilitzar-se per netejar en profunditat sòls i paviments qualificats com a “delicats”. O zones de difícil accés per altres fregadores professionals.
 • A més, les màquines rotatives també serveixen per polir el terra i abrillantar-lo. Aquests aparells ajuden a eliminar les ratlles o desperfectes que els paviments puguin presentar.
 • Les rotatives treballen amb accessoris de diferents diàmetres, que varien segons la zona on es vagi a emprar la màquina. Per exemple, un diàmetre de 33 cm és òptim per a superfícies petites, com ara un comerç, mentre que 52 cm és una mida ideal per a la neteja de grans superfícies.
 • Al mercat hi ha rotatives circulars i les polidores de doble acció o orbitals. La diferència entre aquestes dues màquines està determinada per la manera de gir del disc de polit. Les rotativa circulars el disc gira sobre el seu eix descrivint un cercle. En canvi, en les rotativa de doble acció o orbitals el disc no només gira en forma circular, també oscil·la, és a dir, té dos moviments per executar l’acció, gira i oscil·la, tot descrivint òrbites el·líptiques, aquesta oscil·lació facilita la feina i el maneig de la màquina per part de l’operari sense sobrecarregar-lo.
 • Els preus de compra oscil·len entre els 800€ als 2.500€ segons característiques.

Escombradora

 • La maquinària escombradora s’utilitza per a escombrar en superfícies llises o pintades.
 • Les diferents maquinàries estan supeditades a les dimensions de la superfície que calgui netejar.
 • Entre les diverses opcions disponibles al mercat, trobarem escombradores manuals, sense motors d’aspiració. Escombradores amb motor de gasolina de quatre temps, que pot ser utilitzada en espais oberts, permetent una autonomia d’entre dues i tres hores. O bé, l’escombradora amb motor elèctric, accionada per bateries que permeten la utilització de l’aparell en interiors. L’autonomia d’aquestes permet treballar fins a 4 hores.
 • Actualment, el preu de compra es troben entre els 500€ als 45.000€ segons dimensions i característiques.

Fregadora

 • La fregadora industrial posseeix les mateixes característiques que les escombradores però, a més, inclou el fregat amb aigua i aplicació de producte, deixant una superfície més neta.
 • Al mercat podem trobar màquines amb diferents formats i amplada, així com models en què l’operari treballa de peu o assegut. Ara, fins i tot podem trobar fregadores robotitzades o autònomes.
 • Aquesta màquina funciona amb bateria convencional amb una autonomia de treball que oscil·la entre 1h 30′ i 3h 30′.
 • Actualment, el preu de compra es troben entre els 1.500€ als 40.000€ segons dimensions i característiques.

Polidora

 • La màquina polidora elimina danys i defectes dels paviments com ara, taques de pintura, ratllades, remolins, i tot tipus de tractament de paviments.
 • Els seus motors estan preparats per funcionar de manera continuada durant bastantes hores sense que impliqui un escalfament excessiu dels aparells.
 • Actualment, el preu de compra oscil·len entre els 2.500€ als 10.000€ segons característiques.

Hidronetejadora

 • Una hidronetejadora és una màquina formada per un grup motor-bomba que absorbeix aigua en baixa pressió de la xarxa o d’un dipòsit, i l’expulsa a alta pressió.
 • La hidronetejadora és molt indicada per netejar de manera ràpida i efectiva una gran varietat de superfícies amb aigua a pressió i decapatge.
 • La pressió de treball, el cabal generat i la potència de motor són els paràmetres més importants que s’utilitzen per escollir una netejadora. La principal diferència entre els models està en el cabal d’aigua i la pressió,  que es mesura “en bars”.
 • Quan utilitzem una hidro-netejadora és important que puguem utilitzar aigua freda o aigua calenta per als diferents treballs.
 • Actualment, el preu de compra oscil·len entre els 500€ als 5.000€ segons característiques.

Injecció – extracció

 • Les aspiradores d’injecció i extracció estan dissenyades per al rentat de moquetes i tapissos.
 • Funcionen injectant el producte químic als tèxtils i extraient-lo tot al mateix temps. Aquestes aspiradores ofereixen una neteja profunda dels teixits que no es pot aconseguir amb altres sistemes tradicionals.
 • Tot i que aquestes aspiradores són molt eficaces, és important que sapiguem quan hem d’utilitzar aigua freda o calenta per als diferents teixits. Si no tenim aquests coneixements podem córrer el risc de perjudicar el teixit que vulguem netejar.
 • El preu de compra es troben entre els 500€ als 2.000€ segons dimensions i característiques.

Màquines de vapor

 • La màquina de vapor neteja a partir de la potent combinació entre pressió de vapor i temperatura elevada.
 • Les partícules microscòpiques del vapor penetren en les escletxes i porus de superfícies i teixits. És d’aquesta manera com serveixen per dissoldre fins a la brutícia més persistent.
 • La màquina de vapor és una molt efectiva per a netejar greixos i incrustacions, juntes, teixits, matalassos, moquetes.. es tracta d’una màquina molt polivalent i àmpliament utilitzada en diversos àmbits.
 • El preu de compra es troben entre els 500€ als 15.000€ segons dimensions i característiques.

STEAM BOX MINI 10bar

10bar | 97gr | 183ºC | 1˜ 220V

Model MONOFÀSIC amb estructura d’acer inoxidable. Potència de 3,75 kW

Equip potent, amb les màximes garanties Tecnovap. L’equip petit de la gamma més industrial.