Continguts de l'article

Solucions de neteja i desinfecció

Després de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19, les solucions de neteja i desinfecció han esdevingut un element fonamental en les activitats comercials.

Empreses de tots els sectors i mides busquen les millors solucions de neteja i desinfecció per a totes les superfícies, magatzems i espais d’ús compartit entre clients i treballadors.

Un dels sectors en què les solucions de neteja i desinfecció es fan indispensables és el de la indústria alimentària. Tot seguit compartim una guia per a neteja alimentària que resultarà de gran utilitat als responsables de la neteja en aquest tipus de negocis.

Neteja alimentària

La neteja alimentària va cobrar una importància vital quan les autoritats sanitàries van advertir que els agents patògens poden romandre vius tant als aliments com als seus recipients.

Davant d’aquest escenari, i per garantir la màxima protecció davant de futures amenaces, els consells següents són claus a l’hora d’executar una neteja alimentària efectiva.

Quan netejar i on desinfectar

La neteja alimentària s’ha de fer amb productes de neteja que integrin substàncies neutres capaços de reduir la presència de patògens, tant als recipients que contenen els aliments com a les superfícies en què es manipulen.

La neteja alimentària s’ha de fer com a mínim una vegada al dia. En cas dels establiments que fan una activitat contínua i es produeix molta rotació de clients i empleats, la neteja alimentària pot requerir dues o més neteges.

Pel que fa a les zones a desinfectar, les que enumerem a continuació són les que s’han de tractar amb més cura:

· Zones d’ús compartit amb gran trànsit

· Zones que no compten amb bona ventilació

Desinfectants industrials per a aliments

Un cop assimilats els conceptes bàsics per executar una correcta neteja alimentària, és hora de conèixer alguns productes com els desinfectants industrials per a aliments, els estris de neteja alimentària i tots els elements que garanteixen una correcta neteja i desinfecció d’aliments equips i utensilis.

· Hipoclorits o desinfectants clorats: Aquest tipus de desinfectants industrials per a aliments (el lleixiu n’és el màxim representant) és un dels més eficaços a l’hora d’eliminar microorganismes i agents patògens de diferent naturalesa. Es tracta d’estris de neteja alimentària molt econòmics per com resulta de barat el seu procés de fabricació.

· Amonis Quaternaris: Aquest tipus de substàncies per a la neteja i desinfecció d’aliments, equips i utensilis actuen com a biocides atacant la paret cel·lular dels bacteris. Un dels avantatges més grans d’aquests desinfectants industrials per a aliments és que es poden combinar per atacar un tipus d’agent patogen específic.

· Glutaraldehid: Molt utilitzat també en la desinfecció d’instruments mèdics. El desavantatge d’aquest agent de neteja i desinfecció d’aliments equips i utensilis és la seva toxicitat, per la qual cosa cada cop és menys comú el seu ús a la indústria alimentària.

· Peròxid d’hidrogen, conegut popularment com a aigua oxigenada, és un altre dels desinfectants industrials per a aliments més efectius en la lluita contra virus i bacteris de diferent composició. El millor del peròxid d’hidrogen és que s’evapora amb facilitat, per la qual cosa és molt útil en la desinfecció alimentària.

Buscar