Gaussian - Gausium

Filtro Maquinaria
filtro-maquinaria
Filtro Caracteristiques
filtre-caracteristiques
Filtro Certificats
filtre-certificats
Filtro Marca
filtre-marca
Filtro Zona Aplicació
filtre-zona-aplicació
GA000007_robot_autonomo_limpieza
Ref: GA000010

Fregadora autònoma d’una eficiència de neteja de 3000 m²/hora

40
Ref: GA000004

Un robot d’aspiració industrial amb una amplada de treball de 720mm

PHANTAS
Ref: GA000011

Robot de neteja professional; aspira, escombra, frega i passa la mopa.

111
Ref: GA000005

Un robot de neteja industrial amb una amplada d’escombrat de 1100mm

Robot_limpieza_pavimentos_autonomo
Ref: GA000008

Robot de neteja industrial amb una amplada de fregat de 500mm