Continguts de l'article

La desinfecció de teixits per a evitar contaminacions creuades

El rentat i desinfecció professional de la roba en el sector sanitari i geriàtric és imprescindible pel correcte funcionament dels centres. La roba i tèxtils d’aquests sectors acumulen gran quantitat de gèrmens infecciosos que repercuteixen directament en la salut dels pacients, residents i usuaris de les instal·lacions en general. Tenint en compte el tipus de brutícia i càrrega infecciosa que habitualment contenen les fibres, la gestió de la roba d’aquest sectors ha d’assegurar: La salut del personal que la transporta o renta; així com, la desinfecció i eliminació de brutícia i taques, sense fer mal a posteriors usuaris ni a el teixit ni a el medi ambient.

 Una mala o nul·la desinfecció de la roba pot ajudar a propagar malalties i infeccions. Cal extremar les prevencions sobretot en entorns amb usuaris crítics i vulnerables.

A continuació presentem punts a tenir en compte per assegurar un bon procés de desinfecció de la roba.

1.Establir un programa adequat per a la desinfecció. Cal tenir en compte els nivells i tipologia de brutícia i teixits a tractar per a establir el millor programa i dosificació de productes. Per a desinfectar correctament cal ajustar alcalinitats, temperatures, relacions de càrrega i banys, temps, etc. I utilitzant productes adequats per a garantir la desinfecció.

2.Treballar en nivells de 5-6 litres d’aigua per quilo de roba. Cal emprar més aigua del que és habitual i evitar els rentats amb càrregues saturades. Es recomana una relació de càrrega de 1:14, perquè és important que la roba tingui espai per a rentar-se correctament. En relació amb la força aplicada, el factor “g” ha de ser 0,4 Kgm/ s2

3.Rentar la roba a altes temperatures, ideal entre 80-90ºC, sinó almenys a 60-70ºC, perquè els agents patògens infecciosos no puguin sobreviure. És l’única manera de desinfectar amb eficàcia.

4.Separació de la roba més contaminada. Cal separar i rentar a part la roba més bruta i contaminada. A més, per a tractar aquests teixits amb seguretat es recomana extremar les precaucions del personal de la bugaderia amb l’ús d’equips de protecció (guants, mascaretes, bates..)

5.Utilitzar productes adequats en cada tram del procés de rentat.  Per a garantir una bona desinfecció es recomana utilitzar:

  • Productes amb molta càrrega de tensioactius que permetin una major penetració del desinfectat i el detergent a les fibres.
  • Productes desinfectants que continguin peròxid d’hidrogen i àcid peracètic per a desinfectar els teixits.
  • Productes anticoagulants i antiredipositant que separi la brutícia dels teixits, eviti la coagulació de la matèria orgànica i mantingui les partícules de brutícia en suspensió sense deixar que tornin a incrustar-se als teixits.

Un cop la roba desinfectada es treu fora de la màquina, cal seguir protocols estrictes per a evitar contaminacions creuades. Amb els productes esmentats, si el procés es fa correctament, tant el tambor com les aigües residuals queden desinfectades. Per tant, es podria tornar a omplir de roba de forma segura, sense traspassar gèrmens contaminants entre rentades.

Correcta gestió de la roba i els espai per evitar contaminacions creuades

Establir a la bugaderia protocols segurs pel personal i la gestió de la roba bruta , evita contaminacions creuades i manté un ambient saludable i segur pels treballadors.

Separació física d’espais. Es recomana separar clarament la zona d’entrada de la roba contaminada i bruta de la zona neta d’assecat i planxat.

Recollida i Manipulació. És molt important que el personal que manipuli la roba  faci ús d’equips de protecció personal (guants, bates, etc.) per evitar problemes de contaminació creuada.

Classificació. Separar la roba segons nivells de brutícia, contaminació i tipologia de teixits, ajuda a evitar contaminacions i facilita la gestió de programes i processos de rentats segurs i eficients.

Emmagatzematge.  La roba neta ha de separar-se de la roba bruta. Això és important per evitar que els bacteris es quedin en l’ambient i contamini la roba neta.

Transport. Es recomana transportar la roba sempre en bosses o carros de transport i evitar al màxim el contacte amb superfícies.

Al mercat ofereix solucions per a garantir la màxima desinfecció com Induquim compta amb el sistema de rentat i desinfecció de teixits i abocaments EMG SaniQuick, especialment dissenyat per al sector hospitalari. En menys de 45 minuts aquest sistema és capaç de desinfectar qualsevol càrrega de brutícia orgànica.

EMG SaniQuick, està certificat per l’Institut Europeu d’Investigació Aplicada WKF (Alemanya).