Continguts de l'article

Les principals diferències entre els productes biocides, “sanititzants” i higienitzants

La creixent consciència sobre la rellevància de la higiene, motivada per la crisi sanitària de la covid-19, ha donat lloc, en algunes ocasions, a confusions entre els diferents termes usats per a identificar productes i/o solucions desinfectants. L’augment de la comercialització de nous productes sota diferents conceptes i algunes males pràctiques relacionades amb la utilització de productes biocides ha contribuït a confondre els conceptes.

Per què és important conèixer les diferències entre productes biocides, “sanititzants” i higienitzants?

En aquesta entrada explicarem les principals diferències entre els productes biocides, “sanititzants” i higienitzants per evitar errors a l’hora de comprar o de utilitzar un producte per a la higiene professional.

Què és un biocida?

Segons la definició legal de biocida, establerta a l’article 3 del Reglament 528/2012 relatiu a l’ús i comercialització de biocides, entenem per biocida com tots aquells productes que tinguin com a finalitat destruir, contrarestar o neutralitzar qualsevol organisme nociu, o impedir la seva acció o exercir-hi un efecte de control d’un altre tipus, per qualsevol mitjà que no sigui una mera acció física o mecànica.

Què és un sanitizant?

Aquest terme és un anglicisme del nom anglès “sanitizer”, que al seu torn, es considera un sinònim de la paraula desinfectant, tot i que com a tal no figura en el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. Tot i això, els detergents mai poden contenir les paraules higienitzant o “sanitizant” ja que l’aparició d’aquest terme podria generar confusió entre els consumidors i induir a possibles errors.

Què és un higienitzant?

Aquesta paraula no figura en el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. Ara bé, si que hi figuren els termes higienitzar i higiene en referència a una part de la medicina que té per objecte la conservació de la salut i la prevenció de malalties.

El concepte higiene es considera vinculat a la salut pública amb una accepció més àmplia que el terme neteja en el sentit que implica una disminució en la quantitat de gèrmens. És un terme que de vegades s’empra com traducció de l’anglès “sanitizer”.

Què implica desinfectar?

Entenem la desinfecció com el procés químic que mata o eradica els microorganismes sense discriminació (com ara agents patògens) així com bacteris, virus i protozous, impedint el creixement de microorganismes patògens en fase vegetativa que es trobin en objectes inerts.

 Principals conclusions:

Els productes de neteja i detergents no haurien d’incloure termes com “sanitizant” o “higienitzant” ja que aquests termes poden confondre els consumidors.

Concretament, es tracta de paraules que poden donar a entendre que els productes contenen prestacions pròpies de productes biocides, emprats per al control d’organismes infecciosos.

Al mateix temps, els productes d’higiene no han d’incloure termes com ara “efecte lleixiu” ja que poden generar interpretacions errònies relacionades amb el rendiment i capacitat d’aquests productes.

Cal esmentar que incloure substàncies actives biocides als productes de neteja i detergents, que originàriament no estan creats amb una finalitat biocida, com per exemple afegir lleixiu a un detergent de terra, pot generar inconvenients, tant en l’àmbit de la salut com a nivell material.

A més, un mal ús de substàncies biocides pot ajudar als organismes nocius a generar resistències, fet que pot implicar inconvenients tant per a la salut humana com la salut animal. De fet, els tractaments amb biocides només s’han de realitzar de forma puntual i quan hi ha una necessitat real, ja que si no es fa així la seva efectivitat es veu limitada. 

Quins aspectes cal tenir en compte per poder desinfectar amb garanties?

Quan es tracta de valorar un producte biocida, primer cal analitzar quin tipus de brutícia volem netejar i desinfectar i sobre quina superfície s’aplicarà aquest químic.

Un cop feta aquesta primera anàlisi, cal valorar els productes segons les seves funcionalitats i registres oficials per garantir la utilització de productes professionals segurs i adequats per a cada ús.

En funció del seu àmbit d’actuació contra els microorganismes, podem classificar els productes desinfectants segons siguin viricides, bactericides o fungicides.

La composició dels productes desinfectants determina la seva capacitat d’acció i reacció sobre determinades superfícies i microorganismes. Podem diferenciar entre:

  • Desinfectants fungicides i levaticides, contra fongs i llevats
  • Desinfectants viricides, contra els virus
  • Desinfectants bactericides, contra els bacteris

Tota la informació referents als productes professionals es troba a les fitxes tècniques que proporcionen els fabricants dels químics. En aquests casos els desinfectants han de reflectir també l’any de registre, el seu caràcter, el número d’ordre, entre d’altres.