Continguts de l'article

Quin manteniment necessita una màquina de neteja?

Com mantenir la màquina de neteja

El manteniment d’una màquina de neteja és imprescindible per al seu bon funcionament i assolir un rendiment òptim de la màquina. A més, un bon manteniment allarga la vida de qualsevol màquina de neteja industrial i ajuda a evitar reparacions i parades del servei no previstes.

Sempre cal tenir en compte que l’ús que es fa de la màquina sigui adient per a cada tipus de brutícia. De fet, a mida que augmenten les hores d’ús i els nivells de brutícia, la màquina de neteja necessitarà major manteniment per garantir unes bones condicions de treball..

Per a un manteniment adient és important prestar atenció a la neteja de les peces i la revisió de l’estat d’aquestes. Si els raspalls, filtres o gomes es troben gastats o bruts els acabats que la màquina deixarà a les superfícies no seran els esperats. Per aquest motiu és important comptar amb un bon servei de recanvi de les peces

A continuació us detallarem les peces de les màquines de neteja industrials que cal revisar per fer un manteniment adequat.

Manteniment bàsic de Fregadora industrial

 • El dipòsit de recuperació o aigua bruta ha de ser buidat i esbandit després de cada ús. És important netejar els filtres i deixar les tapes obertes perquè puguin assecar-se.

  El dipòsit de solució o aigua neta també ha de ser buidat. Els filtres s’obstruiran si els deixem en remull. L’aigua que fem servir ha d’estar filtrada i els detergents que hi dipositem han de ser amb control d’escuma.
 • Considerant que els raspalls i les gomes d’una fregadora s’emporten tota la brutícia que troben, han de ser netejats i esbandits regularment.
 • Les bateries també són una part important d’una fregadora industrial i s’han de revisar sovint. De fet, si la bateria comença a fallar pot generar problemes en l’aparell. Per exemple, l’aigua pot sortir de la bateria i l’àcid que aquesta peça conté pot fer malbé el paviment.

Manteniment bàsic de la hidronetejadora industrial

 • La presa d’aigua de la màquina ha de tenir el cabal necessari per evitar preses d’aire, que poden causar un mal funcionament i falta de pressió de l’aparell.
 • La pressió d’aigua d’entrada ha d’estar normalment de 2 a 4-6 bar depenent de la màquina de neteja industrial. Sempre és important evitar l’excés de pressió. Per controlar-la podem utilitzar un simple regulador de pressió abans d’alimentar la màquina.
 • La nostra hidronetejadora, un cop utilitzada ha de quedar sense entrada d’aigua i corrent. Així evitem avaries inesperades, produïdes per pèrdues d’aigua entre d’altres.

  La mànega de sortida de la nostra hidronetejadora  sempre la deixarem descarregada i  sense pressió. Si és hivern i la nostra hidronetejadora està a la intempèrie hem de deixar sense aigua les dues mànegues: la d’alimentació i la d’alta pressió. Així evitem congelacions i possibles trencaments en la bomba.
 • Els filtres d’aigua d’entrada i de sortida s’han de revisar i netejar periòdicament per poder assegurar que la hidronetejadora industrial funciona de forma òptima.
 • Cal seguir les recomanacions del fabricant i canviar periòdicament l’oli de la bomba.
  El canvi habitualment és entre 200 a 1000 hores de treball.
 • Si les màquines tenen pèrdues ni micro-pèrdues d’aigua cal corregir-les aviat per evitar un mal funcionament dels aparells. Aquestes pèrdues generen una fatiga innecessària a les màquines i que poden afectar el seu rendiment.
 • Les hidronetejadora millor si treballen amb aigua freda, com més temperatura hi apliquem a l’aigua més precipitacions de calç es creen  i el manteniment és més costos.

Manteniment bàsic d’un aspirador industrial

 • Comprova periòdicament la integritat del filtre i la bossa si en té, per assegurar que la unitat d’aspiració no estigui danyada.
 • Utilitza l’agitador de filtre cada vegada que acabis de passar l’aspirador: el filtre protegeix la unitat d’aspiració evitant que hi passi la pols, però al mateix temps no ha de constituir una resistència al pas de l’aire.
 • Durant l’ús, evita doblegar excessivament el tub. Així evitaràs pèrdues de pressió negatives, que redueixen el rendiment d’aspiració.
 • Durant l’aspiració cal evitar submergir el tub completament en el material. És important deixar passar una mica d’aire per mantenir la capacitat d’aspiració completa.
 • Utilitzar l’aspirador les hores recomanades pel fabricant.
 • Verifica periòdicament l’estat de les juntes. Els segells danyats causen pèrdues de rendiment significatives, així com una possible fuita de material.
 • Comprova sempre la integritat del tub d’aspiració i l’estat de les rodes. Aquest últim aspecte és especialment rellevant si l’aspirador treballa amb materials pesats.
 • Tria els accessoris correctes per a cada aplicació específica: l’accessori correcte permet accelerar la feina i també evitar possibles avaries i mals funcionaments.
 • També és rellevant guardar l’aspirador en un ambient net quan no s’utilitzi.

Formació de l’equip de manteniment: Formar el personal responsable del manteniment de la màquina ajuda a prevenir incidències greus i allarga la vida útil de les màquines. També és important que es facin formacions de recordatori o actualització periòdicament.

Recanvi de peces: Es recomana utilitzar els recanvis originals i només les peces de manteniment han de ser canviades pels operaris. La resta de recanvis s’han de gestionar a través de l’equip tècnic especialitzat en la reparació de maquinària de neteja.

Elaboració d’un pla de manteniment: Un cop coneixem les diferents tasques de manteniment que hem de dur a terme, és el moment d’elaborar el pla de manteniment per assegurar-nos que les accions es realitzen de la manera esperada. De fet, tenir una cartellera o document visible amb les tasques de manteniment a realitzar facilitarà les tasques als operaris.

Contractar un servei de manteniment: Si no es disposa de personal o recursos adequats per a realitzar el manteniment de les màquines de neteja industrial o simplement es vol externalitzar el manteniment, es poden contractar plans de manteniment segons cada necessitat als serveis tècnics especialitzats.