Ref: 127024

ANTIESPUMANT BP25 – PAHES LIMPER

Característiques del producte:

Antiespumant universal a base de silicona.

Aplicable en tota mena de processos tèxtils i d’adobats previ assaig

Apropiat per a pastes pigmentàries d’estampació

Depuració d’aigües:

  • Quan els efluents contenen alts percentatges de tensioactius que produeixin nivells alts d’escuma
  • Pot utilitzar-se també per aspersió en zones o moments puntuals.

Contacta amb nosaltres