Ref: 410100

CARRO HOTEL 920 – 0H003920U – TTS

Carro amb muntants de metall envernissat.

Contacta amb nosaltres