Ref: DETC220MP001

M- ASPIRADOR TC220 MPI

ASPIRADOR INDUSTRIAL PER AL MANTENIMENT DE MÀQUINA EINES I CNC

L’aspirador TC220 MPI és un potent aspirador equipat amb 3 motors monofàsics, especialment dissenyat per a la indústria mecànica i el manteniment de màquines eina i CNC.

Permet aspirar, filtrar i descarregar líquid emulsionant simultàniament, separant el xip de metall i permetent la reutilització del líquid aspirat, la qual cosa permet un estalvi econòmic considerable i un temps reduït per al manteniment de la maquinària.

Capacitat de líquid de 220 litres, filtre PPL de 300 micres i cistella de reixeta de 40 litres per a separació d’encenalls.

Contacta amb nosaltres