Ref: LE70040

M- DISY ELECTRO – QLEEN

L’equip DISY Electrico de QLEEN és una estació per a la producció d’aigua pura professional.
Es caracteritza perquè pot funcionar o no amb corrent elèctric.
Quan es connecta a una presa de corrent el sistema proporciona una pressió addicional gràcies a la petita bomba interior.
Però no sols això, és capaç de prendre aigua d’un dipòsit o d’un pou o estany.
A més ve equipat amb comandament a distància i preparat per a utilitzar un raspall rotaqleen

Contacta amb nosaltres