Continguts de l'article

Com estalviar costos en el servei de neteja?

Estalviar en la neteja no hauria de ser sinònim de reduir els nivells d’higiene de les empreses, sinó en l’optimització del consum de productes.

En tots els sectors, els nivells de qualitat de la higiene tenen un efecte directe en la salut, imatge, reputació i fins i tot rendibilitat de l’empresa. Tanmateix, això no vol dir que no es puguin portar a terme accions per ajustar els consums i processos per afavorir una reducció de costos important en la partida de la neteja.

En aquest article us volem presentar accions que millorin la gestió i us ajudi a estalviar costos de neteja.

1. Utilitzar només els químics necessaris

Quan s’analitza les necessitats de neteja d’un espai i es treballa amb un pla d’higiene que estandarditza els processos, permet concretar els químics necessaris en cada procés i fins i tot unificar-los per a reduir les referències utilitzades. Aquesta reducció de químic millora el control del consum i facilita els processos de neteja dels equips.

2. Implantar sistemes de dosificació de químics

Un dels problemes més comuns és la sobre dosificació i el malbaratament de producte.

Molta gent creu que aplicant més producte la neteja serà més efectiva, però tot el contrari, un excés de producte pot provocar taques i rastres als paviments i superfícies. En cas de desinfectants, es poden generar resistències cap a alguns microorganismes, fent que l’aplicació del desinfectant sigui menys efectiva a la llarga.

Els productes de neteja professionals tenen indicades a la fitxa tècnica les dosificacions recomanades en cada aplicació. Aquestes dosificacions estan testades i asseguren que els productes tingui l’efecte esperat a la superfície aplicada.

Utilitzant sistemes de dosificació aconseguim la dosis exacte que necessitem per a cada ús, eliminem la manipulació manual dels químics i evitem al sobre dosificació aconseguint reduir el consum de químics.

3. Formació continuada dels equips de neteja i revisions periòdiques de processos

Totes les mesures comentades a l’article s’han de realitzar integrant formació a l’equip de neteja. Els treballadors i treballadores han de conèixer els processos concretats al pla d’higiene de cada espai, conèixer els productes i el funcionament de sistemes de dilució, formes d’utilització dels útils i maneig de la maquinària.

Sense aquesta formació i revisió dels processos periòdiques es poden produir incidències que provoquin sobre dosificacions, mals usos dels sistemes, útils i maquinària, i fins i tot pot provocar que l’equip pateixi algun accident que es podria haver evitat amb formació.

4. Comprar productes, útils i maquinària de neteja professionals per efectivitat i durabilitat

La compra de productes de neteja a vegades es basa en un sol criteri, el preu, sense tenir en compte el consum real resultant de la unitat de compra, ni la seva efectivitat ni durabilitat.

De poc serveix comprar una escombra a preu baix, si cada dos mesos s’ha de comprar una de nova per desgast o perquè senzillament es trenca per la freqüència d’ús o duresa de la tasca assignada. Tampoc serveix comprar un desengreixant barat si per cada aplicació es gasta la garrafa sencera.

Els químics han de ser professionals per seguretat i per la seva efectivitat testada. Els útils resistents i dissenyats agronòmicament per a executar les tasques de forma fàcil i ràpida. I la maquinària de neteja ha de ser l’adequada per la tasca que cal dur a terme i comptar amb servei de recanvis i servei tècnic eficients per assegurar un bon funcionament.

Moltes vegades els responsables de gestionar la higiene de les empreses, no compten amb prou temps per a poder analitzar i implantar millores periòdiques. Per aquest motiu, l’equip de DIBOSCH els pot ajudar, analitzant els punts crítics, proposant millores per a cada espai, implantant els sistemes i format a tot l’equip de neteja.